Služba traženja Crvenog križa Split u Ukrajinskoj krizi: 250 dana u službi raseljenog stanovništva iz Ukrajine i susjednih zemalja

Služba traženja osnovna je djelatnost Crvenog križa te uz Prvu pomoć nastarija aktivnost najvećeg humanitarnog pokreta u svijetu koji djeluje od 1859. godine, a do danas razgranao je svoju humanitarnu mrežu u 192 zemlje. Osnivač Crvenog križa Henry Dunant u bitci kod Solferina 1859. godine uz organizaciju pružanja prve pomoći, zapisivao je posljednje poruke umirućih. Tada je 40.000 vojnika ranjeno ili je izgubilo život, a osnivač Pokreta je poštivajući načela koja i danas vrijede u Crvenom križu, prosljeđivao poruke obiteljima s obje zaraćene strane. Neki izvori svjedoče da je tom prilikom povikao „Svi smo braća!“(„Siamo tutti fratelli!“), ne birajući kome će pomoći, a načelo nepristranosti jedno je od temeljnih načela koje obilježava i rad Službe traženja.

U našoj zemlji se aktivnosti Službe traženja provode od 1878. godine, dakle od samog nastanka Crvenog križa na našem području. U mirnodopsko vrijeme Služba traženja u Hrvatskoj je usmjerena na obnavljanje obiteljskih veza koje su prekinute iz različitih razloga: migracije iz ekonomskih, političkih ili obiteljskih razloga. No, u ratnim vremenima Služba traženja ima još izražajniju ulogu. Naime, velik broj aktivnih zahtjeva za traženje odnosi se na osobe nestale u Domovinskom ratu i sudbina nekih od njih nije rasvjetljena ni dan danas.

Kad se dogodi prirodna katastrofa, oružani sukob ili nesreća velikih razmjera, u kojoj ljudi zbog ugroženosti svojih života napuštaju mjesto stanovanja, Služba traženja koristi utvrđene jedinstvene metode i protokole u cijelome svijetu, ali se mora i prilagoditi svakoj posebnosti nastale krize. U svakoj krizi, među prvima formira punkt i započinje s pružanjem pomoći ugroženom stanovništvu.

Uslijed Ukrajinske krize Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa odmah na početku sukoba u Ukrajini je aktivirala sve svoje mehanizme te od kraja veljače evidentira raseljene osobe, prvenstveno zbog prevencije gubitka kontakta s obitelji, te ih informira o pravima i obvezama osoba pod privremenom zaštitom Republike Hrvatske. Evidencija osoba u Službi traženja Crvenog križa je temelj za pružanje materijalne pomoći u vidu paketa hrane i higijene, kao i psihosocijalne podrške. Nadalje, cilj Crvenog križa je ublažiti ljudsku patnju, pružiti podršku potrebitima te sudjelovati u informiranju i pomoći pri integraciji raseljenih osoba u društvo.

Od početka sukoba u Ukrajini, u našem društvu evidentirano je 689 osoba te 260 osoba (maloljetna djeca i njihova pratnja) u kolektivnom smještaju u Splitu. Trenutno je na našem području smješteno 550 osoba u privatnom smještaju te 136 osoba u kolektivnom smještaju. Područje je napustilo 135 osoba iz privatnog smještaja te 124 osobe iz kolektivnog smještaja.

U ožujku je u Službi traženja Gradskog društva Crvenog križa Split evidentirano više od 200 osoba, dok je istovremeno preko 50 obitelji došlo u GDCK Split samo po informacije, bez potrebe za humanitarnom pomoći. U istom mjesecu smo zaprimili preko 400 poziva na broj koji je otvoren samo za pružanje informacija osobama koje su tražile ili pružale pomoć. Prikupljanjem informacija važnih za raseljene osobe, te dijeljenjem istih pomagali smo im da reguliraju svoj status u Republici Hrvatskoj. Broj poziva je osjetno pao već u travnju, priljev osoba se smanjio: od ožujka u kojem je evidentirano preko 200 osoba do rujna u kojem je evidentirano 30 osoba koje su većinom migrirale unutar Hrvatske.

Do sada nismo zaprimili ni jedan Zahtjev za traženje, što je i očekivano, obzirom da telekomunikacijska infrastruktura u Ukrajini funkcionira, te su članovi razdvojenih obitelji u kontaktu putem mobilnih mreža.

Od ožujka do srpnja humanitarni paketi su dostavljani na kućne adrese, a od srpnja osobe dolaze po paket osobno, osim onih koji  nisu u mogućnosti preuzeti pomoć. Njima pomoć dostavlja mobilni tim Crvenog križa Split.

U razgovoru s raseljenim osobama dobivamo informacije o specifičnim potrebama, bilo da se radi o zdravstvenim poteškoćama, uključivanju u obrazovni sustav, sportskim aktivnostima i dr., koje se uspješno zadovoljavaju u suradnji s drugim pružateljima usluga ili samostalno.

Problemi s kojima se susreću ili su se susreli su u pravilu isti: nemogućnost pronalaska povoljnog smještaja u ljetnom periodu, nemogućnost upisa djece u vrtić, otežane okolnosti pronalaska posla, a trenutno ne postoji dostupan besplatan tečaj hrvatskog jezika što usporava integraciju.
Neizvjesna situacija u vlastitoj domovini, gubitak kontrole nad životom, osjećaj bespomoćnosti, te odvojenost od članova obitelji koji su ostali u Ukrajini predstavljaju težak teret u njihovim životima s kojim se moraju nositi dok pokušavaju uspostaviti svakodnevnicu do povratka u svoju rodnu zemlju.

Jedan dio djece pohađa nastavu na daljinu (iz Ukrajine), dok je drugi dio sukladno osobnim odlukama i donesenim propisima nadležnih tijela u Hrvatskoj pohađa nastavu u hrvatskim školama.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Bookmark the permalink.

Comments are closed