Crveni križ Split sudionik konferencije o suzbijanu siromaštva

U Splitu je 12. i 13. svibnja održana konferencija o suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, a konferencija pod nazivom “Zajedno znanjem” održana je u organizaciji Udruge MoSt, kao Centra znanja za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Gradsko društvo Crvenog križa Split sudjelovalo je na panel raspravi na temu “Vrijeme u kojem živimo“, a ispred Crvenog križa Split u panelu je sudjelovala Jelena Hrgović Tomaš, voditeljica razvojnih projekata. Na panelu su sudjelovali i zamjenica pučke pravobraniteljice za ljudska prava Tatjana Vlašić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Split Milena Drlje, ravnatelj Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije Denis Maslov, organizacijska koordinatorica Kuće ljudskih prava Tina Đaković, te ispred organizatora Udruge Most predsjednik Drago Dado Lelas, a programom je moderirala voditeljica Centra znanja za društveno uključivanje i smanjenje siromaštva Đordana Barbarić.

Konferencija o siromastvu

Tom prigodom svaka od organizacija podijelila je svoje iskustvo o aktualnoj situaciji obzirom na pitanje siromaštva. Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Split Milena Drlje ukazala je na trend rasta zahtjeva za jednokratnu pomoć građanima, svih dobnih skupina, za koji ne mogu sa sigurnošću utvrditi je li odraz aktualne situacije ili bolje informiranosti korisnika. Odnos snaga u sustavu i korisnika je neuravnotežen, tako da su u stalnoj potrazi za stručnim kadrom koji može pratiti korisnike i ne samo pomoći, nego i prevenirati probleme građana. Jedan od takvih projekata Centra za socijalnu skrb je projekt Svi zajedno koji služi kao servis za informiranje građanima o postojećim pravima i pomoćima dostupnim na području rada Centra. Zamjenica pučke pravobraniteljice za ljudska prava Tatjana Vlašić ukazala je na niz birokratskih prepreka u procesu ostvarenja podrške za one koji su u siromaštvu, ali i širenje palete socijalnih prava kroz godine. Ravnatelj Caritasa Denis Maslov govorio je o važnosto umreženosti djelatnika u socijalnim institucijama i pomagačkim zanimanjima zahvaljujući čijoj osobnoj angažiranosti i ljudskoj raspoloživosti sustav skrbi puno bolje funkcionira. Tina Đaković iz Kuće ljudskih prava govorila je o kontekstu potreba kod korisnika prvenstveno iz Zagreba i okolice, koji obzirom na veličinu sredine donose i multipliciranje potreba koje je potrebno zadovoljiti. Hrgović Tomaš ispred Crvenog križa Split ukazala je na okolnosti u Splitu gdje se utjecaj Ukrajinske krize u zbrinjavanju onih koji su u potrebi uočava u redovnom radu, tako da do izražaja dolaze stalni korisnici Crvenog križa Split s jedne strane, te raseljeno stanovništvo iz ratom pogođenih područja s druge strane, a taj trend vidljiv je samo onima koji rade u procesu zbrinjavanja raseljenog stanovništva. Također, siromaštvo korisnika nije samo materijalno, nego i emocionalno, zbog socijalne isključenosti. Dado Lelas, predsjednik Udruge Most, podijelio je sliku iz svakodnevice zbrinjavanja beskućnika koja može trajati godinama: od identifikacije same osobe i ishođenja dokumenata, preko zbrinjavanja u prihvatilištu i psihosocijalne podrške, do resocijalizacije i rehabilitacije. Život svakog korisnika sustava socijalne skrbi u najširem smislu prati niz administrativnih koraka, ali i stvarna materijalna i psihosocijalna podrška i rehabilitacija koja ovisi o umreženosti sustava.

Svaki treći umirovljenik je danas u siromaštvu, a svaka četvrta osoba u Hrvatskoj je u riziku od siromaštva, istaknula je Đordana Barbarić, voditeljica Centra znanja za društveno uključivanje i smanjenje siromaštva. Osnovni cilj konferencije bio je ukazati na rastući trend siromaštva i socijalne isključenosti iz pozicije znanja i iskustva rada u različitim područjima te doprinijeti povezivanju i umrežavanju na svim razinama, širenju znanja i informacija, boljim i učinkovitijim javnim politikama, socijalnoj pravdi i razvoju usluga za različite ranjive skupine, na način da svatko pomogne tamo gdje djeluje, radi i živi.

U splitskoj Zračnj luci održana je vježba potrage i spašavanja zrakoplova ‘ASAR 2021 – 3’

U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH u neposrednoj blizini Zračne luke Split u subotu, 13. studenoga održana je vježba potrage i spašavanja zrakoplova „ASAR 2021-3“

Vježba je organizirana temeljem Godišnjeg plana vježbi u sustavu civilne zaštite za 2021. godinu, a u cilju uvježbavanja i provjere komunikacijskih sustava sudionika sustava potrage i spašavanja zrakoplova, kao i koordiniranog kriznog komuniciranja svih sudionika vježbe.

Tema vježbe bila je provjera procedura za operativno djelovanje sudionika sustava potrage i spašavanja zrakoplova u slučaju zrakoplovne nesreće na kopnu u priobalnom dijelu teritorija Republike Hrvatske (Splitsko – dalmatinska županija) i nastavak je na komunikacijsku vježbu „ASAR 2021 – 1“ i na stožernu vježbu „ASAR 2021 – 2“.

WhatsApp Image 2021-11-15 at 11.47.00

Kroz vježbu su se uvježbavale sve snage koje bi i inače u takvim slučajevima trebale djelovati. Sustav civilne zaštite se priprema za sve vrste nesreća i katastrofa, a sve operativne snage trebaju biti pripremljene kako bi mogle djelovati i pružati pomoć kada je potrebno. Sve snage bile su koordinirane iz Područnog ureda civilne zaštite Split, a koordinator na lokaciji bio je pročelnik Područnog ureda civilne zaštite.

Prema scenariju vježbe voditelj smjene Oblasne kontrole zračnog prometa Zagreb obavještava Operativni centar civilne zaštite da je posada prijavila izvanrednu situaciju u letu te zatražila prisilno slijetanje zrakoplova. Zrakoplov avio kompanije ATM marke Bombardier Dash 8 Q400 sa 34 putnika i 4 člana posade u 10:55 sati poletio je sa Zračne luke Split u smjeru Zračne luke Zagreb. U zadnjoj zaprimljenoj radio poruci u 10,57 sati, pilot nakon polijetanja prijavljuje udar ptice u lijevi motor te traži slijetanje na Zračnu luku Split. Nakon toga kontrola leta gubi radio vezu sa zrakoplovom te se gubi i vizualni kontakt s istim. Temeljem važećih procedura i propisanih postupanja Hrvatska kontrola zračne plovidbe sve dostupne i relevantne podatke prosljeđuje Operativnom centru civilne zaštite, koji pokreće aktivnosti za aktiviranje nadležnih tijela za potragu i spašavanje zrakoplova.

Na vježbi su sudjelovali predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Oružanih snaga RH, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Hrvatske kontrole zračne plovidbe, Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Agencije za civilno zrakoplovstvo, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatskog Crvenog križa, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Međunarodne zračne luke Zagreb i Zračne luke Split.

Ciljevi vježbe bili su provjera usklađenosti operativnog djelovanja svih sastavnica sustava potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama tijekom svih faza provedbe akcije, provjera djelovanja Spasilačko koordinacijskog centra na kopnu u funkciji uzbunjivanja sustava, u pripremi i provedbi potražno-spasilačkih aktivnosti, u informiranju javnosti te zaključenju operacije potrage i spašavanja, provjera procedura za pokretanje spasilačke akcije i uspostave funkcije koordinacije operativnih snaga na lokaciji prisilnog slijetanja zrakoplova (zrakoplovne nesreće), provjera djelovanja nadležnog Područnog centra za potragu i spašavanje na kopnu u funkciji koordinacije provedbe aktivnosti sudionika operativne akcije, provjera funkcionalnosti upravljanja akcijama potrage i spašavanja na lokaciji prisilnog slijetanja zrakoplova, nadogradnja i jačanje sustava osposobljavanja i uvježbavanja sudionika potrage i spašavanja te implementacija naučenih lekcija u važeće propise koji definiraju problematiku zrakoplovne potrage i spašavanja.

U izložbenom prostoru nakon vježbe prisutni su mogli razgledati opremu Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite. Radi se o opremi za stabilizaciju zrakoplova u vrijednosti 7,5 milijuna kn. Pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite nedavno su prošli obuku stabilizacije zrakoplova i premještanja u svrhu oslobađanja poletno-sletne staze sukladno zrakoplovnim propisima i specifičnoj opremi, za što su dobili međunarodni certifikat te će moći djelovati i izvan granica Republike Hrvatske.

Izvor: RH MUP Ravnateljstvo civilne zaštite

1 2 3 4 5

Eko Podstrana 2021 – održana akcija čišćenja podmorja i priobalja

U sklopu projekta ‘Crveni križ u plavom okviru’ danas smo u suradnji s Općinom Podstrana na lokaciji Sv. Martin – Porat održali ekološku akciju čišćenja podmorja i priobalja.
Na akciji su nam se prključili članovi Ronilačko – ekološkog kluba Podstrana kao i članovi DVD Podstrana.

U dvosatnoj akciji čiščenja prikupljeno je gotovo tonu raznog otpada koji je razvrstan i odložen u reciklažno dvorište Općine Podstrana.

Zahvaljujemo svim sudionicima eko akcije, a ujedno pozivamo sve vas da odgovornim ponašanjem čuvate okoliš i brinenete o našoj planeti.

Eko Podstrana 2021 - 01 Eko Podstrana 2021 - 02 Eko Podstrana 2021 - 03 Eko Podstrana 2021 - 04 Eko Podstrana 2021 - 05 Eko Podstrana 2021 - 06 Eko Podstrana 2021 - 07 Eko Podstrana 2021 - 08 Eko Podstrana 2021 - 09 Eko Podstrana 2021 - 10 Eko Podstrana 2021 - 11 Eko Podstrana 2021 - 12 Eko Podstrana 2021 - 13 Eko Podstrana 2021 - 14

Upute kako se ponašati prije, za vrijeme i nakon potresa

Potres koji je sinoć pogodio Split i okolicu, uznemirio je građane diljem Hrvatske. Srećom, šteta nije velika, ali strah i stres su ostali. Dobra informiranost i znanje u ovakvim situacijama mogu biti od velike pomoći stoga vas podsjećamo kako se ponašati prije, za vrijeme i nakon potresa.

PRIJE POTRESA

Pripremite dom
Vodite računa da je važno znati gdje se nalaze glavne sklopke za struju, ventili za vodu i plin te kako se zatvaraju. Iznimno je važno i da u svojemu domu sanirate neispravne cijevi i instalacije. Potrebno je fiksirati namještaj i sve ostalo u vašemu domu što se prilikom potresa može gibati i pasti na vas i vaše ukućane. Neka ormarići s posuđem, čašama i sličnim predmetima budu dobro zatvoreni.

Pronađite koliko toliko sigurna mjesta u svojemu domu
Ako dođe do potresa, nemojte trčati van. Pronađite sigurno mjesto u svojemu domu na koje se možete sakriti za vrijeme samoga potresa. Već sada otkrijte gdje su nosivi zidovi koji mogu poslužiti kao zaklon. Dobro će doći i čvrsti stol ili klupa koji vas mogu zaštiti. Ako nemate ništa od toga ili ne znate da imate, zaštitite lice i glavu rukama i prislonite se uz kut nosivog zida. Ispod okvira vrata sklonite se samo ako znate da je riječ o nosivom zidu. Izbjegavajte prozore i sve drugo od stakla, a maknite se i od namještaja koji nije dobro fiksiran. Sve što može pasti na vas, opasno je.

Evakuacijski pribor
Imajte uvijek spreman ruksak ili torbu s osnovnim predmetima koji će vam trebati u slučaju da morate napustiti dom. Na fotografiji možete vidjeti koji su to predmeti.

1 potres

S članovima obitelji prije dogovorite dva mjesta za sastajanje nakon potresa. Neka jedno mjesto bude blizu vašeg doma i to na otvorenom, a drugo treba biti dalje za slučaj da se ne možete naći u blizini.

ZA VRIJEME POTRESA

U ovim trenucima ključno je ostati miran. To je teško, ali podsjetite se da vam upravo sabranost može spasiti život. Sam potres ne ubija, ali život ugrožava panično ponašanje i trčanje van ili po domu na nesigurnim mjestima. Pronađite, dakle, koliko toliko sigurno mjesto i tamo se sklonite dok potres ne prođe. Kada prođe, izađite van i to dalje od zgrada, stupova i ostalih objekata koji bi vas mogli ugroziti. Ni u kojem slučaju ne koristite dizalo!

Ako vas potres zatekne u automobilu, nipošto nemojte stati ispod mostova, podvožnjaka, u tunelima ili u blizini električnih vodova. Vozilo parkirajte na otvorenom prostoru i pazite da ne smetate žurnim službama.

NAKON POTRESA

Pripremite se za činjenicu da će tlo podrhtavati i nakon „glavnog“ potresa. Ostanite mirni. Ako je moguće, uzmite što vam je potrebno iz doma i neko vrijeme ostanite vani. Ako ima ozlijeđenih u vašoj blizini, pomozite im, ali samo ako znate prvu pomoć. Pozovite hitnu pomoć i ostale žurne službe koje mogu pomoći. Svakako pratite vijesti i upute nadležnih tijela i klonite se glasina kojima je isključivi cilj širiti paniku.

KAKO SE NOSITI SA STRESOM NAKON POTRESA
– razgovarajte s vašim bližnjima o tome kako ste
– ako se teško koncentrirate, radite jednostavnije zadatke
– dajte si vremena, moguće je da ćete imati neočekivane stresne reakcije tijekom sljedećih nekoliko dana
– sve reakcije su normalne nakon ovakvih kriznih događaja
– moguće je da će osobe koje otprije imaju teškoće mentalnog zdravlja ili su proživjele neko traumatsko iskustvo trebati stručnu podršku u nošenju sa situacijom
– ako stresne reakcije potraju više od mjesec dana nakon potresa i ometaju vas u svakodnevnom funkcioniranju, potražite pomoć

Održana pokazna vježba operativnih snaga sustava Civilne zaštite grada Splita „Brda 2021“

Pokazna vježba operativnih snaga sustava Civilne zaštite „Brda 2021“ odvila se danas u krugu trgovačkog centra Brodomerkur „Dujam“ u Solinskoj ulici, a operativne snage demonstrirale su spremnost reagiranja i djelovanja u okolnostima simuliranog ispuštanja amonijaka iz auto-cisterne i opasnosti po građane i okoliš.

Vježba se zasnivala na točno definiranom scenariju proizašlom na simulaciji događaja uz predviđene parametre i uz pomoć programa „Aloha“  koji sukladno uvrštenim parametrima pomaže u određivanju područja zahvaćenog štetnim utjecanjem amonijaka.

Odmah po zaprimanju dojave Centar 112 je u 14 sati na mjesto nesreće poslao JVP Split, PU SD, Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ i Hitnu pomoć. Po dolasku na teren o zatečenom stanju zapovjednik JVP Mario Mikas je izvijestio načelnika Stožera civilne zaštite Grada Splita, Bojana Ivoševića koji je izdao naredbu za aktivaciju sustava Civilne zaštite i imenovao koordinatora na lokaciji Nenada Ružića. Time je pokrenuta sinkronizirana intervencija i akcija vatrogasaca, Hitne pomoći, Crvenog križa, HGSS-a, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i Odsjeka za sigurnost i upravljanje kriznim situacijama pri Uredu Grada, a koji su, propisanim djelovanjem u okviru svojih nadležnosti osigurali zone sigurnosti, kontrolirali promet, zbrinuli građane, monitorirali koncentraciju amonijaka,izvještavali građane i poduzimali sve potrebne radnje predviđene u okolnostima konkretne, realne opasnosti.

Terenska vježba u trajanju od 45 minuta pokazala je optimalnu spremnost operativnih snaga sustava Civilne zaštite, što je ispred JVP-a Grada Splita potvrdio koordinator vježbe na lokaciji Nenad Ružić:  – Jedinstvena je ocjena svih sudionika da je vježba bila vrlo uspješna. Komunikacija na terenu bila je jako dobra, svi postupci uspješno provedeni, sustav je sposoban provesti mjere u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti građana, okoliša i imovine. Ovakve vježbe služe preventivno, kako bismo testirali sustav i poboljšali ga, kazao je Ružić.

U nadi da neće biti potrebe za stvarnim intervencijama ovog tipa, spremnost nadležnih službi ulijeva sigurnost građanima, kojima se ovim putem zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju tijekom izvođenja vježbe.

244607829_234376388729088_7832492696959133278_n 244614327_234377652062295_3403850752311919638_n 244629122_234381465395247_8272883779646078170_n 243904544_234384145394979_780970583123523843_n 243996337_234376988729028_4575999973561086477_n 244003954_234376458729081_117407808438809825_n 244003955_234377735395620_5306621143536382202_n 244014873_234384062061654_1696337854618136847_n 244333955_234376525395741_1886685378948972242_n 244456827_234377525395641_7459039122310063002_n 244462462_234377065395687_5961458672698282999_n 244467595_234378975395496_3570880045336883945_n 244488096_234384192061641_5604739060131575908_n 244512408_234376642062396_3479533387626218998_n 244518024_234376775395716_4815072931726666558_n