Godina dana od početka Ukrajinske krize: pružena pomoć tisuću ljudi u Splitu i okolici

24. veljače navršava se godina dana od početka ratne agresije na Ukrajinu i izbjegličke krize u kojoj je dio raseljenog stanovništva utočište potražilo na području Republike Hrvatske, a jedan dio njih u protekloj godini boravio je ili još uvijek boravi u gradu Splitu te u općinama Podstrana i Šolta na čijem području djeluje Gradsko društvo Crvenog križa Split. Od početka ratne agresije izbjeglo stanovništvo dolazilo je na naše područje u potrazi za mirom i sigurnošću, a u Gradskom društvu Crvenog križa Split humanitarnu i drugu pomoć potražilo je i dobilo oko tisuću osoba. Broj osoba koje su došle u Crveni križ Split u potrazi za informacijama je daleko veći, ali one nisu tražile dodatnu pomoć i podršku. Među najvažnijim ciljevima Crvenog križa je ublažiti ljudsku patnju, pružiti podršku potrebitima te pomoći pri integraciji raseljenih osoba u društvo, što su i bile glavne aktivnosti tijekom protekle godine.

Sliku su nacrtala djeca iz jedne splitske osnovne škole i poslala zajedno s igračkama djeci iz Ukrajine smještenoj u Splitu

Organizirano prikupljanje humanitarne pomoći i donatorski telefon 060 9011
Na samom početku Ukrajinske krize Hrvatski Crveni križ u ožujku 2022. pokrenuo je humanitarnu akciju kojom su prikupljana materijalna sredstva putem donatorskog telefona 060 9011, a prikupljana je i druga pomoć na terenu. Samo putem donatorskog telefona prikupljena su sredstva u iznosu od 575.826,57 eura novčane pomoći, a utrošena su za nabavu namirnica i potrepština koji nisu obuhvaćeni standardnim paketima humanitarne pomoći te su podijeljena od strane društava Crvenog križa diljem Hrvatske.
Na području Splita sakupljanje humanitarne pomoći započelo je 9. ožujka 2022. u Spaladium areni. Otada do danas pomoć se prikuplja i pruža na različite načine, samostalno ili organizirano. Tijekom protekle godine Crveni križ Split je preuzeo prikupljene donacije organizacija i građana u hrani, higijeni, odjeći, obući i drugim potrepštinama te ih raspodijelio raseljenom stanovništvu iz Ukrajine. Također, organizirana je i mogućnost prikupljana hrane za životinje u suradnji s lancem specijaliziranih prodavaonica gdje su građani u namjenskim košarama donirali hranu za životinje u pratnji raseljenih osoba.
Djelovanje Operativno informativnog centra Splitsko-dalmatinske županije u Crvenom križu Split za pomoć osobama s privremenom zaštitom RH
Crveni križ Split pomagao je i pri reguliranju statusa raseljenog stanovništva u Hrvatskoj budući da je raseljenim osobama omogućena privremena zaštita Republike Hrvatske temeljem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti zbog ugroze ljudskih prava. Naime, odlukom Stožera Splitsko-dalmatinske županije 17. ožujka 2022. osnovan je Operativno informativni centar Splitsko-dalmatinske županije (OIC SDŽ), a sjedište je bilo u Gradskom društvu Crvenog križa Split. Zadaća je Centra bila objedinjavati podatke o pravima i pomoći koji su proizlazili iz statusa privremene zaštite. Centar je djelovao do konca prošle godine tj. dokad je za njim postojala potreba. U njegovu sastavu zajednički su djelovali Stožer civilne zaštite SDŽ, Društvo Crvenog križa SDŽ, Gradsko društvo Crvenog križa Split, Ravnateljstvo civilne zaštite i Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Dom zdravlja SDŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Klinički bolnički centar Split, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Split, Centar za socijalnu skrb Split, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport SDŽ, Hrvatska gorska služba spašavanja Split i Stožer civilne zaštite Grada Splita.

Evidentiranje raseljenog stanovništva
Crveni križ u Ukrajinskoj krizi pruža humanitarnu pomoć i psihosocijalnu podršku, a putem Službe traženja evidentira raseljeno stanovništvo radi osiguravanja mogućnosti obnove obiteljskih veza, ukoliko do istoga dođe uslijed rata, raseljavanja i drugih okolnosti. Evidencija osoba u Službi traženja Crvenog križa je temelj za pružanje materijalne pomoći u vidu paketa hrane i higijene te psihosocijalne podrške i druge pomoći.
Od početka sukoba u Ukrajini, u Crvenom križu Split evidentirane su 773 osobe, od čega je 491 odrasla osoba i 282 maloljetne osobe u privatnom smještaju, među kojima su dvije veće grupe evidentirane u Brodosplitu i na Šolti. U kolektivnom smještaju na području Splita evidentirano je 260 osoba među kojima su punoljetni i maloljetni članovi sportskih klubova s pratnjom. Ukupno su evidentirane 1033 osobe na području djelovanja Crvenog križa Split. U ovom trenutku, na našem području boravi 626 osoba u privatnom smještaju te 132 osobe u kolektivnom smještaju. Područje je napustilo 147 osoba iz privatnog smještaja te 128 osoba iz kolektivnog smještaja.
Dinamika dolazaka osoba iz Ukrajine se mijenjala. Na samom početku krize u ožujku 2022. godine evidentirano je preko 200 osoba, dok se od rujna 2022. godine evidentira oko 50 osoba mjesečno. U drugom polugodištu 2022. godine primijećeno je da je većina evidentiranih osoba migrirala unutar Hrvatske, a pred kraj 2022. i početkom ove godine evidentirane osobe su u većini slučajeva došle iz Ukrajine.
U siječnju 2023. je otvoren jedan Zahtjev za traženje ukrajinskog državljanina koji se prema posljednjim podatcima nalazi u Poljskoj.

Podjela humanitarne pomoći za raseljeno stanovništvo iz Ukrajine
U razdoblju od ožujka do srpnja 2022. mobilni timovi Crvenog križa Split dostavili su preko 1000 humanitarnih paketa korisnicima na kućne adrese, a od srpnja po humanitarnu pomoć korisnici dolaze samostalno u Crveni križ gdje osim hrane i higijene mogu dobiti odjeću, obuću, posteljinu, grijalice, medicinske potrepštine, dječju hranu, dječju opremu i odjeću, igračke, didaktička pomagala, školski pribor i dr. Kroz 11 mjeseci podijeljeno je oko 15 tona humanitarne pomoći. Osobama starije životne dobi te osobama s invaliditetom humanitarnu pomoć još uvijek dostavlja mobilni tim Crvenog križa Split.
Psihosocijalna podrška za raseljeno stanovništvo iz Ukrajine
Crveni križ Split raseljenim osobama iz Ukrajine pruža psihosocijalnu podršku u svojim prostorijama ili na terenu kroz individualne i grupne razgovore, te kroz različite aktivnosti organizirane sukladno potrebama korisnika. U protekloj godini organizirani su tečajevi jezika, zajednički izleti, odlasci na kazališne predstave, tečajevi plivanja, kreativne radionice, radionice udruge Crveni nosovi klaundoktori za djecu iz Ukrajine, programi uključivanja u sportske aktivnosti, prikladni blagdanski paketi itd. Neki od navedenih programa realizirani su zahvaljujući donacijama građana, pojedinaca ili organizacija koji su željeli ostati anonimni, a jedan dio programa održan je uz podršku Francuskog Crvenog križa.
Realizirane su i specifične potrebe koje se odnose na pomoć pri pristupu zdravstvenim uslugama, uključivanju u obrazovni sustav, učenju hrvatskog jezika, uključivanju u sportske aktivnosti i dr., koje Crveni križ Split osigurava u suradnji s drugim ustanovama i organizacijama ili samostalno.
Posebno do izražaja dolazi potreba psihosocijalne podrške za maloljetnu djecu koja su na našem području uz jednog ili rjeđe oba roditelje, djedove i bake ili skrbnike. Za njih je u Gradskom društvu Crvenog križa Split organiziran dječji kutak, a prikupljene su i donacije igračaka koje im se uručuju. Bilo je više dječjih donacija u protekloj godini. Među njima su i ona djevojčice iz Dubrovnika koja je splitskom Crvenom križu uputila igračke i pisma potpore na samom početku Ukrajinske krize koje su uručene djeci smještenoj u Brodosplitu. Također, splitska vrtićka i školska djeca slala su crteže, poruke i igračke djeci iz Ukrajine, a malodobni sportaši iz Ukrajine smješteni u kolektivnom smještaju primali su namjenske pakete s porukama dobrodošlice.

Splitski Ukrajinci u podršci sunarodnjacima
Važnu ulogu u organizaciji pomoći raseljenom stanovništvu iz Ukrajine imali su i Ukrajinci koji žive u Splitu a koji su svoj doprinos dali posebno na početku krize stavljajući se na raspolaganje kao prevoditelji. Osim toga, dali su i važan doprinos kako u prevođenju, tako i kod integracije raseljenog stanovništva u društvo. Jedan dio njih obraćao se Crvenom križu Split samostalno, a ostali putem Udruge za ukrajinsku kulturu u Dalmaciji CVIT čija je glavna uloga bila podizanje svijesti u društvu za ovu osjetljivu i važnu temu, a potom i u umrežavanju pristiglog raseljenog stanovništva.

Nastavak humanitarnog djelovanja Crvenog križa Split sa suradnicima i donatorima
Najčešći problemi s kojima se susreću ili su se susrele izbjeglice iz Ukrajine su nemogućnost pronalaska povoljnog smještaja, nemogućnost upisa djece u vrtić, otežane okolnosti pronalaska posla, ograničena dostupnost besplatnog tečaja hrvatskog jezika što usporava integraciju itd. Jedan dio djece pohađa nastavu na daljinu, dok drugi nastavu pohađaju u hrvatskim školama.
Nakon godinu dana mnogi su uspostavili svakodnevicu u svojim životima u novoj sredini, koju nije lako prihvatiti uz neizvjesnu situaciju u vlastitoj domovini te odvojenost od članova obitelji koji su ostali u Ukrajini, stoga Crveni križ Split nastavlja sa svojim aktivnostima ublažavanja ljudskih patnji raseljenog stanovništva iz Ukrajine zbog ratnih zbivanja.

Društvena solidarnost u nevoljama i krizama
Proteklih godinu dana Gradsko društvo Crvenog križa Split moglo je humanitarno djelovati u Ukrajinskoj krizi zahvaljujući dobroj i uspješnoj suradnji s različitim institucijama, organizacijama, udrugama, inicijativama, građanima i pojedincima koji su se uključivali u sustav pomoći i podrške raseljenom stanovništvu iz Ukrajine te svojim djelatnicima i volonterima. Ovo je još jedna od kriza koja pokazuje kako naša zajednica ima sluha za humanitarne potrebe i kako građani, institucije i organizacije zajednički djeluju u lancu podrške ugroženima, u ovom slučaju u Ukrajinskoj krizi. Ovo je i prigoda za iskrenu zahvalu svima koji su svojom dobrom voljom, gestama, podrškom, donacijama, suradnjom itd. pomogli Crvenom križu Split u isporuci humanitarne pomoći i podrške žrtvama ratnih zbivanja iz Ukrajinske krize. 

Prikupljanje humanitarne pomoći za raseljene osobe iz Ukrajine – SPALADIUM ARENA 10-17h

Gradsko društvo Crvenog križa Split započelo je s prikupljanjem materijalne humanitarne pomoći za pomoć izbjeglicama iz Ukrajine. Paketi humanitarne pomoći biti će namijenjeni prvenstveno izbjeglicama iz Ukrajine na području Republike Hrvatske. Ukoliko se prikupe količine koje nadilaze srednjoročne potrebe izbjeglica smještenih u RH tada će se prikupljena materijalna pomoć, sukladno iskazanim potrebama, distribuirati nacionalnim društvima Crvenog križa koja graniče s Ukrajinom iz zemalja članica Europske unije (Poljska, Slovačka, Mađarska i Rumunjska).

Hrvatski Crveni križ definirao je sadržaj paketa materijalne humanitarne pomoći i predviđeno okvirno trajanje paketa prema broju osoba koje ga primaju. Sadržaj navedenih paketa definiran je sukladno Pravilniku o materijalnoj humanitarnoj pomoći Hrvatskog Crvenog križa, a dodatno je nadopunjen sukladno iskazanim potrebama na terenu.

ŠTO PRIKUPLJAMO?
Prikupljamo osnovne prehrmbene i higijenske potrepštine od kojih ćemo kreirati pakete hrane i higijene za odrasle kao i pakete za djecu, a u nastavku donosimo popis artikala za doniranje:

Sadržaj prehrambenog paketa:
Brašno, Ulje, Riža, Šećer, Kuhinjska sol, Tjestenina, Juha u vrećici, Riblja konzerva, Mesna konzerva, Marmelada

Sadržaj higijenskog paketa:
Sapun za ruke, Gel za tuširanje, Šampon za kosu, Pasta za zube, Četkica za zube, Brijač jednokratni, Higijenski ulošci

Sadržaj dječjeg paketa:
Pelene, Krema za djecu, Šampon za djecu, Pasta za zube, Četkica za zube, Hrana za bebe kašica, Žitne kašice/pahuljice, Higijenske vlažne maramice

MJESTO I VRIJEME PRIKUPLJANJA
Prikupljanje se vrši u SPALADIUM ARENI, u podrumu, ulaz s parkinga s istočne strane, radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10:00 do 17:00 sati, te subotom od 09:00 do 12:00 sati.

gdck_split_info_Pomoc-za-Ukrajinu-2

NOVČANE DONACIJE

Hrvatski Crveni križ pokrenuo je apel za pomoć izbjeglom i raseljenom stanovništvu uslijed ukrajinske krize. Svi oni koji žele pomoći, mogu to učiniti uplatom na žiro račun:

IBAN: HR0923600001503056530
Poziv na broj odobrenja : 705 
Banka: Zagrebačka banka d.d., Trg bana J. Jelačića 10, Zagreb
Primatelj: Hrvatski Crveni križ, Ulica Crvenog križa 14-16, Zagreb
Za uplate iz inozemstva BIC (SWIFT) kod: ZABAHR2XXXX 

Donirati se može i putem aplikacija za mobilno bankarstvo koristeći 2D barkod.

Apel za izbjeglice

Novčana sredstva mogu se donirati i pozivom na donatorski broj telefona: 060 9011
Cijena poziva iznosi 6,25 HRK, u iznos je uključen PDV i naknada teleoperateru.

Sva prikupljena sredstva bit će namijenjena za pomoć izbjeglom i raseljenom stanovništvu o kojemu skrbe članice Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca na području Ukrajine i drugih država koje su prihvatile izbjeglice i svakodnevno im pružaju potrebnu pomoć, uključujući i Hrvatsku.

Pomoc-za-Ukrajinu-3

Humanitarna akcija: Pomoć za Mateu Lončar

Ovim putem obraćamo se svim ljudima dobre volje i velikog srca sa zamolbom za prikupljanje pomoći za 25-godišnju Mateu Lončar.

Matea je do svoje 16. godine vodila normalan život, a sve se promijenilo u jednom danu, 2012. godine, kada je uslijed strujnog udara u obiteljskoj kući završila u komi iz koje se nakon više mjeseci probudila s teškim posljedicama. Ostala je nepokretna i izgubila je mogućnost govora. Ne može pričati, hodati, ni samostalno koristiti ruke. Iako je strujni udar izazvao trajne fizičke posljedice, nije uzrokovao oštećenja mozga i zapravo je zarobio Mateu u vlastitom tijelu. Ali usprkos svim problemima s kojima se susrela, Matea nije izgubila nadu i osmijeh.

Velika promjena u njenom životu bila bi mogućnost komunikacije, a upravo joj to omogućava Tobii komunikator koji je primarni cilj ove naše humanitarne akcije. Nakon gotovo 10 godina u tišini i nemogućnosti da izrazi i najmanju misao, ovaj uređaj vratio bi Matei mogućnost da svakodnevno komunicira sa svojim najmilijima, a sigurno bi bio i dodatni motiv i poticaj za daljnje vježbe i rehabilitacije koje su svakodnevne, koje predstavljaju ogromno financijsko opterećenje, a na koje odlazi u starom vozilu koje nije prilagođeno za osobe s invaliditetom.

Upravo iz navedenih razloga, cilj prikupljanja sredstava u ovoj humanitarnoj akciji je omogućiti Matei mogućnost komuniciranja i razgovora, olakšati svakodnevne odlaske na terapije, vježbe, rehabilitacije, te financirati Matein oporavak kroz medicinske postupke i tako omogućiti Matei da zadrži optimizam, nadu i osmijeh unatoč teškim životnim nedaćama u kojima se našla.

Svaka pomoć je dobrodošla da pokrene lavinu dobrote ♥

PODACI ZA UPLATU:

Podaci o primatelju:
HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Split
Ruđera Boškovića 28, 21000 Split

IBAN: HR4924070001500015804 – OTP banka
Model: HR00 Poziv na broj primatelja: 21-45 
Opis plaćanja: Pomoć za Mateu Lončar

Trajanje humanitarne akcije:
08.12.2021 – 28.02.2022.

pomoc-za-Mateu-2
Evidencijska oznaka humanitarne akcije:
SDŽ-HA/OST-21-45
oznake(1)

Upute kako se ponašati prije, za vrijeme i nakon potresa

Potres koji je sinoć pogodio Split i okolicu, uznemirio je građane diljem Hrvatske. Srećom, šteta nije velika, ali strah i stres su ostali. Dobra informiranost i znanje u ovakvim situacijama mogu biti od velike pomoći stoga vas podsjećamo kako se ponašati prije, za vrijeme i nakon potresa.

PRIJE POTRESA

Pripremite dom
Vodite računa da je važno znati gdje se nalaze glavne sklopke za struju, ventili za vodu i plin te kako se zatvaraju. Iznimno je važno i da u svojemu domu sanirate neispravne cijevi i instalacije. Potrebno je fiksirati namještaj i sve ostalo u vašemu domu što se prilikom potresa može gibati i pasti na vas i vaše ukućane. Neka ormarići s posuđem, čašama i sličnim predmetima budu dobro zatvoreni.

Pronađite koliko toliko sigurna mjesta u svojemu domu
Ako dođe do potresa, nemojte trčati van. Pronađite sigurno mjesto u svojemu domu na koje se možete sakriti za vrijeme samoga potresa. Već sada otkrijte gdje su nosivi zidovi koji mogu poslužiti kao zaklon. Dobro će doći i čvrsti stol ili klupa koji vas mogu zaštiti. Ako nemate ništa od toga ili ne znate da imate, zaštitite lice i glavu rukama i prislonite se uz kut nosivog zida. Ispod okvira vrata sklonite se samo ako znate da je riječ o nosivom zidu. Izbjegavajte prozore i sve drugo od stakla, a maknite se i od namještaja koji nije dobro fiksiran. Sve što može pasti na vas, opasno je.

Evakuacijski pribor
Imajte uvijek spreman ruksak ili torbu s osnovnim predmetima koji će vam trebati u slučaju da morate napustiti dom. Na fotografiji možete vidjeti koji su to predmeti.

1 potres

S članovima obitelji prije dogovorite dva mjesta za sastajanje nakon potresa. Neka jedno mjesto bude blizu vašeg doma i to na otvorenom, a drugo treba biti dalje za slučaj da se ne možete naći u blizini.

ZA VRIJEME POTRESA

U ovim trenucima ključno je ostati miran. To je teško, ali podsjetite se da vam upravo sabranost može spasiti život. Sam potres ne ubija, ali život ugrožava panično ponašanje i trčanje van ili po domu na nesigurnim mjestima. Pronađite, dakle, koliko toliko sigurno mjesto i tamo se sklonite dok potres ne prođe. Kada prođe, izađite van i to dalje od zgrada, stupova i ostalih objekata koji bi vas mogli ugroziti. Ni u kojem slučaju ne koristite dizalo!

Ako vas potres zatekne u automobilu, nipošto nemojte stati ispod mostova, podvožnjaka, u tunelima ili u blizini električnih vodova. Vozilo parkirajte na otvorenom prostoru i pazite da ne smetate žurnim službama.

NAKON POTRESA

Pripremite se za činjenicu da će tlo podrhtavati i nakon „glavnog“ potresa. Ostanite mirni. Ako je moguće, uzmite što vam je potrebno iz doma i neko vrijeme ostanite vani. Ako ima ozlijeđenih u vašoj blizini, pomozite im, ali samo ako znate prvu pomoć. Pozovite hitnu pomoć i ostale žurne službe koje mogu pomoći. Svakako pratite vijesti i upute nadležnih tijela i klonite se glasina kojima je isključivi cilj širiti paniku.

KAKO SE NOSITI SA STRESOM NAKON POTRESA
– razgovarajte s vašim bližnjima o tome kako ste
– ako se teško koncentrirate, radite jednostavnije zadatke
– dajte si vremena, moguće je da ćete imati neočekivane stresne reakcije tijekom sljedećih nekoliko dana
– sve reakcije su normalne nakon ovakvih kriznih događaja
– moguće je da će osobe koje otprije imaju teškoće mentalnog zdravlja ili su proživjele neko traumatsko iskustvo trebati stručnu podršku u nošenju sa situacijom
– ako stresne reakcije potraju više od mjesec dana nakon potresa i ometaju vas u svakodnevnom funkcioniranju, potražite pomoć

Apel Hrvatskog Crvenog križa za sve koji prikupljaju pomoć za potresom stradala područja

Temeljem uputa Stožera civilne zaštite, Hrvatski Crveni križ uputio je apel za doniranje humanitarne pomoći. Stožer civilne zaštite i Hrvatski Crveni križ su u stalnoj koordinaciji. Hrvatski Crveni križ informira i upućuje gradska i općinska društva Crvenog križa o vrstama materijalne pomoći, kao i najboljem načinu dostave na potresom pogođena područja.

Pozivamo sve one koji su započeli s prikupljanjem materijalne pomoći pogođenima potresom ili planiraju provesti akcije da prikupljanje pomoći vrše u skladu sa uputama koje je objavio Hrvatski Crveni križ. Molimo Vas da do ostvarenja preduvjeta za podjelu pomoći, prikupljenu pomoć držite u prostorima u kojima organizirate prikupljanje i sortiranje.

Također Vas sve pozivamo da organiziramo zajedničku dostavu pomoći potresom pogođenim mjestima, a u koordinaciji sa Hrvatskim Crvenim križem i Stožerom Civilne zaštite.

Sve grupe građana koje spontano prikupljaju pomoć i udruge koje su započele sa prikupljanjem ili žele prikupljati humanitarnu pomoć, svoje donacije mogu zapakirati u kutije, označiti ih kako bi se znalo čija je donacija te ih donijeti u najbliže društvo Crvenog križa. U trenutku ostvarenja preduvjeta za podjelu pomoći, bit će osiguran besplatan transport.

Upute za sve koji prikupljaju pomoć na području grada Splita: klikni ovdje
Uputa Stožera civilne zaštite: klikni ovdje

Zahvaljujemo na razumijevanju!

POTRES_SISAK