• Raspored akcija darivanja krvi

Svjetski dan prevencija samoubojstva: Hrvatska bilježi više stope smrtnosti od samoubojstava u odnosu na druge članice EU

Crveni križ

Svake se godine 10. rujna obilježava Svjetski dan prevencije samoubojstava na inicijativu Međunarodnog udruženja za prevenciju samoubojstava (IASP) u organizaciji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

Samoubojstvo je ozbiljan javnozdravstveni problem s dalekosežnim socijalnim, emocionalnim i ekonomskim posljedicama. Procjenjuje se da se … Saznaj više