• Zapošljavamo 19 studenata na sezonske poslove
    • 8. - 15. svibnja - Tjedan Crvenog križa
    • Bilo srce daruje krv: “Tebi minuta, nekome cijeli život!”