Pružanje prve pomoći radnicima na radu

(Prema Zakonu o Zaštitu na radu i Pravilniku o pružanju prve pomoći radnicima na radu)

Cijena tečaja: 300 kuna

Za više informacija kontaktirajte nas na e-mail adresu: info@crvenikriž-split.hr

Comments are closed