Tjedan Crvenoga križa: 8. – 15. svibnja 2021.

Svjetskim danom Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca koji se obilježava svake godine 8. svibnja, u Hrvatskoj započinje i Tjedan Crvenoga križa koji traje do 15. svibnja. Ove godine Tjedan Crvenoga križa posvećen je psihosocijalnoj podršci, odnosno mentalnom zdravlju i sve aktivnosti imaju za cilj osvješćivanja građana o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja i pronalaska vremena za sebe.

Protekla godina koju je obilježila pandemija, ali i potresi u pojedinim dijelovima Hrvatske, bila je iznimno teška i stresna za sve nas. Upravo zato Hrvatski Crveni križ od početka pandemije intenzivno radi na pružanju psihosocijalne podrške stanovnicima, a naročito onima na potresom pogođenim područjima. S naglaskom na dizanje svijesti javnosti o važnosti brige za mentalno zdravlje svih dobnih skupina građana, Hrvatski Crveni križ tijekom Tjedna Crvenoga križa provodi kampanju „Mojih 5 minuta mira“.

Budući da je i ova godina još uvijek u znaku pandemije koronavirusa, aktivnosti će se odvijati u manjem opsegu te sukladno epidemiološkim mjerama.

21-5-6_hck_750x500_v1

22.04. Dan planeta Zemlje: Probudimo se i počnimo brinuti za jedini planet koji imamo!

Svake godine 22. travnja obilježava se Dan planeta Zemlje kako bi se jačala svijest ljudi prema prirodnom okolišu.

Različitim akcijama nastoji se skrenuti pozornost ljudi na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja te ih se želi potaknuti da osvijeste problem zagađenja okoliša.

U sklopu brojnih ekoloških projekata, Hrvatski Crveni križ provodi fizička čišćenja podmorja, priobalja  i okoliša,  educira o potrebi očuvanja mora i kopna te potiče odgovorno postupanje prema okolišu.

Svi mi svakodnevno možemo i malim promjenama u postupanju prema okolišu učiniti veliku stvar za pomoć očuvanju našeg planeta te utjecati na globalnu svijest o potrebi mijenjanja odnosa prema planetu Zemlji.

Na ovaj dan podsjetimo se svi zajedno – čuvajmo okoliš, smanjimo količinu otpada, reciklirajmo otpad, kompostirajmo biorazgradivi otpad, kupujmo pametno, ograničimo potrošnju energije i  bavmo se fizičkom aktivnošću.

Veliki čovjek ostavlja mali ugljični otisak!

EarthDay_HCK_Animation_v21

Podjela kompleta prve pomoći u sklopu projekta ‘Sigurnije škole i vrtići’

‘Sigurnije škole i vrtići’ naziv je projekta kojeg provodi Hrvatski Crveni križ zajedno sa svojim društvima, a u sklopu kojeg je osigurana podjela kompleta prve pomoći za sve vrtiće i škole koje sudjeluju u projektu.

Cilj projekta je poboljšati znanja i ojačati kompetencije učenika u osnovnim školama i djece u vrtićima te njihovih učitelja i odgojitelja za teme pripreme za izvanredne situacije, prve pomoći, psihosocijalne podrške i sigurnosti u školama i vrtićima.

Platforma je prvenstveno namijenjena učiteljima, odgojiteljima, stručnim suradnicima te drugim zainteresiranim skupinama npr. djeci i roditeljima.

Na platformi su dostupne informacije, prezentacije, upitnici, te prijedlozi aktivnosti i radionice s uputama za izvođenje i popratnim radnim listovima.

Ovim putem pozivamo sve škole i vrtiće na sudjelovanje i ostvarivanje potvrde „Sigurna škola/vrtić“!

Više o projektu pročitajte na: https://sigurnija-djeca.hck.hr/

1 2 3 4

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice GDCK Split

Sukladno članku 30. Statuta Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Split, te Odluke Odbora društva od 18.03.2021., urbroj RAV 68/21, raspisuje se

N A T J E Č A J
Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Split za mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog reizbora.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij
– 3 godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi

Za natječaj je potrebno priložiti :
– molbu
– životopis
– preslik diplome kojom se dokazuje stručna sprema
– potvrda HZMO-a o stažu
– dokaz o hrvatskom državljanstvu
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci )
– motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Split za četverogodišnje razdoblje ( obrazac M-1 ).

Ako se javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja on mora dostaviti izvješće o radu u proteklom periodu (obrazac M-2) te dobiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu (obrazac P-1).

– Propisani obrasci mogu se preuzeti na internet stranici Hrvatskog Crvenog križa: klikni na poveznicu
– Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od dana objave u javnom glasilu.
– Prijave treba dostaviti na adresu : Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Split, Ruđera Boškovića 28, 21000 Split, s naznakom „Natječaj za izbor ravnatelja/ice“.
– Ravnatelja/icu imenuje odbor Gradskog društva Crvenog križa Split uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.
– Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obavješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Ivana Miljak, nova članica odbora mladih HCK

Na zajedničkoj sjednici Skupštine mladih Hrvatskog Crvenog križa verificiran je mandat za 64 predstavnika u Skupštini mladih, a na sjednici su provedeni i izbori za nove članove Odbora mladih Hrvatskog Crvenog križa.

Među 11 novoizbranih članova našla se i naša Ivana Miljak, predstavnica mladih GDCK Split, koja će s ostalim članovima Odbora provoditi Strategiju i odluke Skupštine mladih te predlagati nove smjernice i aktivnosti u radu mladih.

Skupstina mladih 2021

Za predsjednicu mladih Hrvatskog Crvenog križa izabrana je Iva Vrebac iz Gradskog društva Crvenog križa Osijek, a za potpredsjednika mladih izabran je Filip Glavač iz Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.

Podršku mladima dao je Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa koji je na sjednici čestitao članovima 2. saziva Skupštine i Odbora mladih na ostvarenim postignućima u proteklom mandatu te je zahvalio svim mladima koji su tijekom 2020. godine sudjelovali u odgovoru na izvanredne situacije.