Savjetovalište za mlade

Savjetovalište za mlade i obitelj pruža usluge savjetovanja svakim radnim danom, uz prethodnu najavu na telefon 021/49-49-86, Služba rada s mladima.

Osnovna svrha savjetovališta jest prevencija rizičnih ponašanja mladih i nepovoljnih ishoda za razvoj mlade osobe. Sadržaj rada usmjeren je na promjene u ponašanju mladih i nedoumice u odgoju adolescenata.

Korisnici naših usluga su mladi i roditelji koji se u proces savjetovanja uključuju dobrovoljno ili su upućeni na izvršenje odgojne mjere posebne obveze uključivanja u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade.

Savjetovanje provodimo individualno ili grupno (za izvršitelje posebnih obveza), primjenjujući različite pristupe i metode. Stručni tim u savjetovalištu educiran je za primjenu realitetne terapije, gestalt psihoterapije i savjetovanja kratkom motivacijskom intervencijom namijenjenog mladima rizičnih ponašanja.

Comments are closed