Održan 3. sastanak mladih iz nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca s područja Mediterana

Volonterka Gradskog društva Crvenog križa Split i predsjednica Mladih Hrvatskog Crvenog križa Ivana Miljak, sudjelovala je na 3. sastanku mladih iz nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca s područja Mediterana koji se održavao od 10. do 12. lipnja u Kairu, Egipat.

Između ostalog, mladi su imali priliku čuti više i razmijeniti iskustva iz rada svojih nacionalnih društava u području klimatskih promjena, brige o sebi, inkluzije i ravnopravnosti spolova te migracija. Predstavnica Hrvatskog Crvenog križa aktivno je sudjelovala u svim aktivnostima te podijelila iskustva iz rada mladih Hrvatskog Crvenog križa u području prevencije klimatskih promjena. Tom je prilikom govorila o edukacijama i alatima koje je Hrvatski Crveni križ uz podršku mladih razvio za potrebe informiranja različitih dobnih skupina o klimatskim promjenama.

Sastanak je završen usvajanjem Deklaracije mladih Crvenog križa i Crvenog polumjeseca iz područja Mediterana, koja će biti usvojena i kao dio završnog dokumenta Mediteranske konferencije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koja se održava od 12. do 15. lipnja u Kairu. Deklaracijom su definirani ciljevi i aktivnosti kojima će se mladi s područja Mediterana posvetiti u svojem radu tijekom sljedeće četiri godine.

Sastanku mladih prisustvovalo je 30 mladih iz 18 nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca iz Europe, Sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed