• Zapošljavamo studenate na radno mjesto asistenta na plaži osobama s invaliditetom
    • Raspored akcija darivanja krvi
    • Evidentiranje raseljenog stanovništva iz Ukrajine i ratom pogođenih zemalja u Crvenom križu u Splitu