Eko Podstrana 2021 – održana akcija čišćenja podmorja i priobalja

U sklopu projekta ‘Crveni križ u plavom okviru’ danas smo u suradnji s Općinom Podstrana na lokaciji Sv. Martin – Porat održali ekološku akciju čišćenja podmorja i priobalja.
Na akciji su nam se prključili članovi Ronilačko – ekološkog kluba Podstrana kao i članovi DVD Podstrana.

U dvosatnoj akciji čiščenja prikupljeno je gotovo tonu raznog otpada koji je razvrstan i odložen u reciklažno dvorište Općine Podstrana.

Zahvaljujemo svim sudionicima eko akcije, a ujedno pozivamo sve vas da odgovornim ponašanjem čuvate okoliš i brinenete o našoj planeti.

Eko Podstrana 2021 - 01 Eko Podstrana 2021 - 02 Eko Podstrana 2021 - 03 Eko Podstrana 2021 - 04 Eko Podstrana 2021 - 05 Eko Podstrana 2021 - 06 Eko Podstrana 2021 - 07 Eko Podstrana 2021 - 08 Eko Podstrana 2021 - 09 Eko Podstrana 2021 - 10 Eko Podstrana 2021 - 11 Eko Podstrana 2021 - 12 Eko Podstrana 2021 - 13 Eko Podstrana 2021 - 14

Bookmark the permalink.

Comments are closed