AKCIJA DARIVANJA KRVI ŽRNOVNICA

U organizaciji Gradskog Društva Crvenog križa Split i Područnog Društva Crvenog križa Žrnovnica održana je 24. kolovoza 2013. akcija darivanja krvi.
Akcija je održana u EKO Osnovnoj školi Žrnovnica. Ovo je četvrta organizirana akcija od kada je gosp.Vjeko Aljinović izabran za Predsjednika Područnog Društva Crvenog križa Žrnovnica i organizira te akcije. Pohvalno je što na tim akcijama uvijek pristupaju novi mladi darivatelji, a s tim se i povećava broj darivatelja na tom području. Osim akcija darivanja krvi to područno Društvo Crvenog križa  je aktivno u organizaciji,prikupljanja pomoći za socijalno ugrožene osobe tog područja. U takvim akcijama uključuju EKO Osnovnu školu Žrnovnica i dječji vrtić. Ovog ljeta su bili i dio EKO akcije čišćenja rijeke u Žrnovnici. Područno Društvo neiscrpno radi na djelovanju i prepoznatljivosti  Crvenog križa, a i na povećavanju broja volontera.

akcija darivanja krvi zrnovnica 01

Bookmark the permalink.

Comments are closed