Služba traženja

Služba traženja crveni križ hrvatska

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu donio je Hrvatski sabor 28. svibnja 2010. godine, a objavljen je u Narodnim novinama (NN 71/2010) gdje stoji:

U Hrvatskom Crvenom križu ustrojava se  i djeluje Služba traženja koja u slučaju oružanog sukoba obavlja zadaće ureda za informiranje sukladno odredbama Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima i Ženevske konvencijeo zaštiti civila u ratu. Služba traženja obavlja poslove obavješćivanja i traženja žrtava velikih prirodnih nepogoda i drugih nesreća, s posljedicama masovnih stradanja, kao i mirnodopska traženja.

SLUŽBA TRAŽENJA NADLEŽNA JE:

  • prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu,  o ratnim zarobljenicima, civilnim internircima, zaštićenim osobama uhićenim duže od dva tjedna, zaštićenim osobama na prinudnom boravku, ranjenim, bolesnim i umrlim pripadnicima oružanih snaga, nestaloj djeci, djeci evakuiranoj u drugu zemlju te  djeci odvojenoj od roditelja zbog oružanog sukoba
  • razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti
  • U miru i ratu Služba traženja prikuplja i daje podatke o sudbini osoba koje su razdvojene, stradale ili nestale zbog elementarnih nesreća i drugih događanja, ekonomskih migracija, izbjegle, prognane i slične osobe koje su napustile svoje prebivalište i smještene su na drugo mjesto, za osobe na privremenom radu u inozemstvu i njihove obitelji, iseljenike i sve ostale osobe za koje je pokrenut postupak traženja ako Služba traženja ocijeni da može doći do novih saznanja.

Ovisno o konkretnom slučaju, Služba traženja surađuje s raznim državnim tijelima, institucijama,  udrugama, i drugim društvenim subjektima koji su dužni i mogu u okviru svog djelokruga rada pružiti određene informacije i drugu pomoć, kako bi se traženje moglo uspješno obaviti. Služba traženja Gradskog društva  Split, na području koje pokriva, surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova,  nadležnim tijelima državne uprave – matičnim uredom, Upravom groblja Lovrinac, KBC-om Split, Općinskim i Županijskim  sudom.

Suradnja i zajedništvo u radu Službe traženja ostvaruje se i na međunarodnom planu ako se traženje odnosi na osobe ili određene podatke koji su izvan granica naše zemlje. U tom slučaju, Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa kontaktirat će direktno s Nacionalnom Službom traženja određene zemlje ili Međunarodnom Službom traženja u Arolsenu i Centralnom agencijom za traženje u Ženevi. Služba traženja je u svijetu posljednjih desetljeća dotakla živote pola milijuna ljudi.

NEKE ZANIMLJIVOSTI

Od početka Domovinskog rata Nacionalni ured

  • zaprimio više od 28.700 zahtjeva za traženja
  • proslijedio 1.500 000 obiteljskih poruka
  • sudjelovao u zbrinjavanju prilikom razmjena 7.000 ratnih zarobljenika
  • organizirali 174 susreta razdvojenih članova obitelji na kojima se susrelo više od 23.000 razdvojenih članova obitelji

Preuzmi brošuru

Kontakt osoba u Službi traženja Gradskog društva Crvenog križa Split:  Mirela Ivić , tel: 021/494-981

Comments are closed