Rad s mladima

Gradsko društvo Crvenog križa Split provodi čitav niz aktivnosti za mlade u suradnji s osnovnim i srednjim školama na gradskom području, te direktnim radom s mladima okupljenima u Klub mladih.

Osnovna svrha naših aktivnosti promicanje je vrijednosti pokreta Crvenog križa kroz odgoj mladih na polju solidarnosti, humanosti, međusobnog pomaganja, poštivanja ljudskog bića, unaprijeđenja zdravstvene kulture, aktivnog doprinosa mladih u zajednici te razvoja drugih pozitivnih osjećaja koji utječu na razvoj mlade osobe i zajednice u cjelini.

Što rade mladi Hrvatskog Crvenog križa?
Zdravstveno prosvjećivanje; prevencija AIDS-a, prevencija ovisnosti; prva pomoć; animacija za dragovoljno darivanje krvi; akcije solidarnosti u zajednici; širenje znanja o Pokretu Crvenog križa, razvijanje prijateljstva, seminari, druženja…

Kako postati član mladih Hrvatskog Crvenog križa?

Potrebno je ispuniti pristupnicu, uplatiti godišnju članarinu u iznosu od 2,00€ i temeljem toga Gradsko društvo izdaje člansku iskaznicu mladih HCK.

Kako postati volonter Kluba mladih Gradskog društva Crvenog križa Split?

Ako ste mlada osoba starosti 15 do 30 godina koja je spremna dio svojeg slobodnog vremena posvetiti širenju načela humanosti i humanitarnom radu onda se priključi našem Klubu mladih klikom na poveznicu u nastavku: Pristupnica za Klub mladih

Suradnja sa školama:

Program Hrvatskog Crvenog križa Humane vrednote – Odgoj za humanost provodi se u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama kao dionica Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Program se provodi kao  izvannastavna aktivnost, u okviru satova razrednika ili kroskurikularno u okviru redovne nastave. Nositelji provedbe su nastavnici, povjerenici za suradnju s Crvenim križem, osposobljeni za provedbu programa na seminarima u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa. Najčešće su to prof. biologije i kemije, tjelesne i zdravstvene kulture, pedagozi ili psiholozi.  Stečena znanja o pokretu Crvenog križa i vještine pružanja prve pomoći mladi svake godine demonstriraju na natjecanju mladih HCK. Natjecanje se odvija istovremeno u dvije kategorije: ekipe podmlatka (osnovna škola) i ekipe mladih (srednja škola), a provode  se na školskoj odnosno gradskoj, međužupanijskoj i državnoj razini.

XVIII gradsko natjecanje mladih 2014 02

Klub mladih osnovan je u veljači 2009. godine i od tada okuplja mlade osobe koje su spremne dio svojeg slobodnog vremena posvetiti širenju načela humanosti i humanitarnom radu.

CK Split - Klub BrniSTra

Akcije mladih:

Mladi koji su prošli osposobljavanja za programe Crvenog križa sudjeluju ili organiziraju čitav niz akcija kojima promičemo načela i vrijednosti Crvenog križa, od obilježavanja međunarodno značajnih datuma do pomoći najpotrebitijim sugrađanima. Sudjeluju u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi, javnih pokaznih vježbi s realističnim prikazima ozljeda, akcijama mjerenja tlaka i šećera, predstavama za djecu i prikupljanju humanitarne pomoći.

Više o programu rada s mladima Hrvatskog Crvenog križa:

http://www.hck.hr/hr/kategorija/kategorije-mladi-i-volonteri-68 

Kontakt:

Silvana Nikolić,
Voditeljica Službe rada s mladima
silvana.nikolic@crvenikriz-split.hr
tel. 021/494-986

Comments are closed