Prevencija trgovanja ljudima

help me trgovanje ljudima crveni križ split

Program prevencije trgovanja ljudima

Prema definiciji, trgovanje ljudima označava vrbovanje, transport, prebacivanje, skrivanje ili prihvaćanje osoba primjenom prisile, otmice, prijevare, obmane, zloporabe vlasti ili ranjivosti položaja, ili davanja i primanja novca ili olakšica da bi se postigao pristanak osobe koja ima nadzor nad drugom osobom u svrhu iskorištavanja. Trgovanje ljudima zastrašujuća je i zabrinjavajuća pojava koja obuhvaća vrbovanje, otmicu, prodaju, preseljenje unutar postojeće države ili preseljenje u drugu državu i stavljanje osoba u ropski zaposlenički odnos nakon pružanja, u velikom broju slučajeva, nezakonite migracijske „pomoći“.

Kako bi se osigurala sustavna edukacija djece i mladih o ovom problemu, u 2008. god. Hrvatski Crveni križ je u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje u program „Humane vrednote – odgoj za humanost“ uključio i temu „Prevencija trgovanja ljudima“. Riječ je o jednom od modula Nacionalnog programa za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Svrha programa je bolja informiranost i zaštita potencijalnih žrtava, a pogotovo mladih koji su u najvećoj opasnosti da uđu u krug trgovanja ljudima. Informiranje i edukaciju provodimo putem informativnih letaka i brošura HCK, te radionicama za učenike i nastavnike koje sadržajno obuhvaćaju dinamiku procesa trgovanja ljudima, mehanizme kontrole žrtava i mjere opreza.

Informacije o mogućnostima i oblicima suradnje s Gradskim društvom Crvenog križa Split na provedbi programa prevencije trgovanja ljudima možete dobiti u Službi rada s mladima.

program prevencije trgovanje ljudima crveni križ split

Comments are closed