Klub ovisnika o kocki – KLOK

klok crveni križ split

OVISNOST O KOCKANJU 

 • PATOLOŠKO KOCKANJE
 • KOMPULZIVNO KOCKANJE

PROBLEMSKO KOCKANJE

Patološko kockanje je poremećaj koji se sastoji od čestih, ponavljanih epizoda kockanja koje dominiranju životom osobe,sve do oštećenja socijalnih, radnih, materijalnih te obiteljskih vrijednosti i obveza.

U međunarodnoj klasifikaciji bolesti MKB-10 ( F 63,0 , Z 72,6 ) i DSM-IV-TR ( 312.3 ), Patološko kockanje je kao jedna od šest kategorija svrstano u u poglavlje ” Poremećaj kontrole poriva”.
Nesposobnost suzdržavanja od izvođenja nekog poriva ili nagonakoji je opasan za druge ili za samu osobu i koji je obično obilježen ugodom, nakon što se izvede.

U većini poremećaja kontrole poriva, osoba ima rsatući osjećaj napetosti ili uzbuđenja prije, a za vrijeme samog čina osjeća užitak, zadovoljenje ili olakšanje. Nakon čina mogu se, ali i ne moraju, javiti žaljenje, predbacivanje ili osjećaj krivnje.

Patološko kockanje treba razlikovati od društvenog i profesionalnog kockanja.

Društveno ( socijalni tip ) kockanje je tipično među prijateljima ili kolegama i traje kroz ograničeno razdoblje, s predviđenim i prihvatljivim gubicima. Dakle, oni toleriraju gubitke.

U profesionalnom kockanju rizici su ograničeni, a stega je bitna. Neke osobe mogu imati probleme povezane s kockanjem (npr. kratkotrajan ” lov na gubitnike” ili gubitak kontrole) koji ne zadovoljavaju u potpunosti kriterije za Patološko kockanje.

EPIDEMIOLOGIJA 

 • Nema pouzdanih podataka o raširenosti ovisnosti o kockanju procjenjuje se da prevalencija iznosi 1 do 3 % populacije odraslih.
 • Posljednih godina se povećava broj osoba koje imaju probleme s kockanjem te se i dalje očekuje rast.
 • Postoje razlike u prevalenciji i vrsti kockanja: profesionalni kockari, povremeni ” rekreativni ” kockari, ozbiljniji društveni kockari, kompulzivni kockari.

ETIOLOGIJA

 • Prisutni biološki, psihološki i socijalni elementi.
 • Biološki – genska predispozicija ( 25% kockara)
 • Psihološki – nezadovoljstvo, dosada, osamljenost, tjeskoba, osjećaj promašenosti, izloženost kritici, sebičnost, depresija, …
 • Socijalni – teškoće u obiteljskom i profesionalnom funkcioniranju, dostupnost,…

TIJEK POREMEĆAJA

 • Muškarci obično počinju kockati još u adolescenciji, žene kasnije.
 • Tijek poremećaja je progresivan – patološko kockanje.
 • Tri faze poremećaja – pobjednička, gubitnička i očajnička faza.
 • Traženje pomoći – krizni trenutak u kojem posljedice kockanja   postaju nepodnošljive.

klok crveni križ split problemi

POSLJEDICE

– Financijski problemi
– Obiteljski i partnerski problemi
– Radni problemi
– Problemi sa zakonom
– Problemi fizičkog zdravlja
– Psihijatrijski problemi
– Multifaktorijalni uzroci i poremećaja zahtjevaju multidisciplinarni pristup liječenju i rehabilitaciji ovisnika o kockanju.
– Interdisciplinarna suradnja u izradi individualnog terapijskog plana (Liječnik obiteljske medicine koji prepoznaje problem, komunicira  s  članovima obitelji i konačno ga upućuje psihijatru. Psihijatar koji prepoznaje  i liječi ovisnost o kockanju i neki drugi duševni poremećaj).
– Nužnost posebnih terapijskih klubova za popularizaciju ovisnika o kockanju,  doprinosi uspješnosti liječenju i rehabilitaciji.

Save

Save

Save

Comments are closed