Godina dana od početka Ukrajinske krize: pružena pomoć tisuću ljudi u Splitu i okolici

24. veljače navršava se godina dana od početka ratne agresije na Ukrajinu i izbjegličke krize u kojoj je dio raseljenog stanovništva utočište potražilo na području Republike Hrvatske, a jedan dio njih u protekloj godini boravio je ili još uvijek boravi u gradu Splitu te u općinama Podstrana i Šolta na čijem području djeluje Gradsko društvo Crvenog križa Split. Od početka ratne agresije izbjeglo stanovništvo dolazilo je na naše područje u potrazi za mirom i sigurnošću, a u Gradskom društvu Crvenog križa Split humanitarnu i drugu pomoć potražilo je i dobilo oko tisuću osoba. Broj osoba koje su došle u Crveni križ Split u potrazi za informacijama je daleko veći, ali one nisu tražile dodatnu pomoć i podršku. Među najvažnijim ciljevima Crvenog križa je ublažiti ljudsku patnju, pružiti podršku potrebitima te pomoći pri integraciji raseljenih osoba u društvo, što su i bile glavne aktivnosti tijekom protekle godine.

Sliku su nacrtala djeca iz jedne splitske osnovne škole i poslala zajedno s igračkama djeci iz Ukrajine smještenoj u Splitu

Organizirano prikupljanje humanitarne pomoći i donatorski telefon 060 9011
Na samom početku Ukrajinske krize Hrvatski Crveni križ u ožujku 2022. pokrenuo je humanitarnu akciju kojom su prikupljana materijalna sredstva putem donatorskog telefona 060 9011, a prikupljana je i druga pomoć na terenu. Samo putem donatorskog telefona prikupljena su sredstva u iznosu od 575.826,57 eura novčane pomoći, a utrošena su za nabavu namirnica i potrepština koji nisu obuhvaćeni standardnim paketima humanitarne pomoći te su podijeljena od strane društava Crvenog križa diljem Hrvatske.
Na području Splita sakupljanje humanitarne pomoći započelo je 9. ožujka 2022. u Spaladium areni. Otada do danas pomoć se prikuplja i pruža na različite načine, samostalno ili organizirano. Tijekom protekle godine Crveni križ Split je preuzeo prikupljene donacije organizacija i građana u hrani, higijeni, odjeći, obući i drugim potrepštinama te ih raspodijelio raseljenom stanovništvu iz Ukrajine. Također, organizirana je i mogućnost prikupljana hrane za životinje u suradnji s lancem specijaliziranih prodavaonica gdje su građani u namjenskim košarama donirali hranu za životinje u pratnji raseljenih osoba.
Djelovanje Operativno informativnog centra Splitsko-dalmatinske županije u Crvenom križu Split za pomoć osobama s privremenom zaštitom RH
Crveni križ Split pomagao je i pri reguliranju statusa raseljenog stanovništva u Hrvatskoj budući da je raseljenim osobama omogućena privremena zaštita Republike Hrvatske temeljem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti zbog ugroze ljudskih prava. Naime, odlukom Stožera Splitsko-dalmatinske županije 17. ožujka 2022. osnovan je Operativno informativni centar Splitsko-dalmatinske županije (OIC SDŽ), a sjedište je bilo u Gradskom društvu Crvenog križa Split. Zadaća je Centra bila objedinjavati podatke o pravima i pomoći koji su proizlazili iz statusa privremene zaštite. Centar je djelovao do konca prošle godine tj. dokad je za njim postojala potreba. U njegovu sastavu zajednički su djelovali Stožer civilne zaštite SDŽ, Društvo Crvenog križa SDŽ, Gradsko društvo Crvenog križa Split, Ravnateljstvo civilne zaštite i Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Dom zdravlja SDŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Klinički bolnički centar Split, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Split, Centar za socijalnu skrb Split, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport SDŽ, Hrvatska gorska služba spašavanja Split i Stožer civilne zaštite Grada Splita.

Evidentiranje raseljenog stanovništva
Crveni križ u Ukrajinskoj krizi pruža humanitarnu pomoć i psihosocijalnu podršku, a putem Službe traženja evidentira raseljeno stanovništvo radi osiguravanja mogućnosti obnove obiteljskih veza, ukoliko do istoga dođe uslijed rata, raseljavanja i drugih okolnosti. Evidencija osoba u Službi traženja Crvenog križa je temelj za pružanje materijalne pomoći u vidu paketa hrane i higijene te psihosocijalne podrške i druge pomoći.
Od početka sukoba u Ukrajini, u Crvenom križu Split evidentirane su 773 osobe, od čega je 491 odrasla osoba i 282 maloljetne osobe u privatnom smještaju, među kojima su dvije veće grupe evidentirane u Brodosplitu i na Šolti. U kolektivnom smještaju na području Splita evidentirano je 260 osoba među kojima su punoljetni i maloljetni članovi sportskih klubova s pratnjom. Ukupno su evidentirane 1033 osobe na području djelovanja Crvenog križa Split. U ovom trenutku, na našem području boravi 626 osoba u privatnom smještaju te 132 osobe u kolektivnom smještaju. Područje je napustilo 147 osoba iz privatnog smještaja te 128 osoba iz kolektivnog smještaja.
Dinamika dolazaka osoba iz Ukrajine se mijenjala. Na samom početku krize u ožujku 2022. godine evidentirano je preko 200 osoba, dok se od rujna 2022. godine evidentira oko 50 osoba mjesečno. U drugom polugodištu 2022. godine primijećeno je da je većina evidentiranih osoba migrirala unutar Hrvatske, a pred kraj 2022. i početkom ove godine evidentirane osobe su u većini slučajeva došle iz Ukrajine.
U siječnju 2023. je otvoren jedan Zahtjev za traženje ukrajinskog državljanina koji se prema posljednjim podatcima nalazi u Poljskoj.

Podjela humanitarne pomoći za raseljeno stanovništvo iz Ukrajine
U razdoblju od ožujka do srpnja 2022. mobilni timovi Crvenog križa Split dostavili su preko 1000 humanitarnih paketa korisnicima na kućne adrese, a od srpnja po humanitarnu pomoć korisnici dolaze samostalno u Crveni križ gdje osim hrane i higijene mogu dobiti odjeću, obuću, posteljinu, grijalice, medicinske potrepštine, dječju hranu, dječju opremu i odjeću, igračke, didaktička pomagala, školski pribor i dr. Kroz 11 mjeseci podijeljeno je oko 15 tona humanitarne pomoći. Osobama starije životne dobi te osobama s invaliditetom humanitarnu pomoć još uvijek dostavlja mobilni tim Crvenog križa Split.
Psihosocijalna podrška za raseljeno stanovništvo iz Ukrajine
Crveni križ Split raseljenim osobama iz Ukrajine pruža psihosocijalnu podršku u svojim prostorijama ili na terenu kroz individualne i grupne razgovore, te kroz različite aktivnosti organizirane sukladno potrebama korisnika. U protekloj godini organizirani su tečajevi jezika, zajednički izleti, odlasci na kazališne predstave, tečajevi plivanja, kreativne radionice, radionice udruge Crveni nosovi klaundoktori za djecu iz Ukrajine, programi uključivanja u sportske aktivnosti, prikladni blagdanski paketi itd. Neki od navedenih programa realizirani su zahvaljujući donacijama građana, pojedinaca ili organizacija koji su željeli ostati anonimni, a jedan dio programa održan je uz podršku Francuskog Crvenog križa.
Realizirane su i specifične potrebe koje se odnose na pomoć pri pristupu zdravstvenim uslugama, uključivanju u obrazovni sustav, učenju hrvatskog jezika, uključivanju u sportske aktivnosti i dr., koje Crveni križ Split osigurava u suradnji s drugim ustanovama i organizacijama ili samostalno.
Posebno do izražaja dolazi potreba psihosocijalne podrške za maloljetnu djecu koja su na našem području uz jednog ili rjeđe oba roditelje, djedove i bake ili skrbnike. Za njih je u Gradskom društvu Crvenog križa Split organiziran dječji kutak, a prikupljene su i donacije igračaka koje im se uručuju. Bilo je više dječjih donacija u protekloj godini. Među njima su i ona djevojčice iz Dubrovnika koja je splitskom Crvenom križu uputila igračke i pisma potpore na samom početku Ukrajinske krize koje su uručene djeci smještenoj u Brodosplitu. Također, splitska vrtićka i školska djeca slala su crteže, poruke i igračke djeci iz Ukrajine, a malodobni sportaši iz Ukrajine smješteni u kolektivnom smještaju primali su namjenske pakete s porukama dobrodošlice.

Splitski Ukrajinci u podršci sunarodnjacima
Važnu ulogu u organizaciji pomoći raseljenom stanovništvu iz Ukrajine imali su i Ukrajinci koji žive u Splitu a koji su svoj doprinos dali posebno na početku krize stavljajući se na raspolaganje kao prevoditelji. Osim toga, dali su i važan doprinos kako u prevođenju, tako i kod integracije raseljenog stanovništva u društvo. Jedan dio njih obraćao se Crvenom križu Split samostalno, a ostali putem Udruge za ukrajinsku kulturu u Dalmaciji CVIT čija je glavna uloga bila podizanje svijesti u društvu za ovu osjetljivu i važnu temu, a potom i u umrežavanju pristiglog raseljenog stanovništva.

Nastavak humanitarnog djelovanja Crvenog križa Split sa suradnicima i donatorima
Najčešći problemi s kojima se susreću ili su se susrele izbjeglice iz Ukrajine su nemogućnost pronalaska povoljnog smještaja, nemogućnost upisa djece u vrtić, otežane okolnosti pronalaska posla, ograničena dostupnost besplatnog tečaja hrvatskog jezika što usporava integraciju itd. Jedan dio djece pohađa nastavu na daljinu, dok drugi nastavu pohađaju u hrvatskim školama.
Nakon godinu dana mnogi su uspostavili svakodnevicu u svojim životima u novoj sredini, koju nije lako prihvatiti uz neizvjesnu situaciju u vlastitoj domovini te odvojenost od članova obitelji koji su ostali u Ukrajini, stoga Crveni križ Split nastavlja sa svojim aktivnostima ublažavanja ljudskih patnji raseljenog stanovništva iz Ukrajine zbog ratnih zbivanja.

Društvena solidarnost u nevoljama i krizama
Proteklih godinu dana Gradsko društvo Crvenog križa Split moglo je humanitarno djelovati u Ukrajinskoj krizi zahvaljujući dobroj i uspješnoj suradnji s različitim institucijama, organizacijama, udrugama, inicijativama, građanima i pojedincima koji su se uključivali u sustav pomoći i podrške raseljenom stanovništvu iz Ukrajine te svojim djelatnicima i volonterima. Ovo je još jedna od kriza koja pokazuje kako naša zajednica ima sluha za humanitarne potrebe i kako građani, institucije i organizacije zajednički djeluju u lancu podrške ugroženima, u ovom slučaju u Ukrajinskoj krizi. Ovo je i prigoda za iskrenu zahvalu svima koji su svojom dobrom voljom, gestama, podrškom, donacijama, suradnjom itd. pomogli Crvenom križu Split u isporuci humanitarne pomoći i podrške žrtvama ratnih zbivanja iz Ukrajinske krize. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed