U Splitu održana terensko-pokazna vježba civilne zaštite „EPICENTAR 2021“

Grad Split je u suradnji s operativnim snagama sustava civilne zaštite i Područnog ureda civilne zaštite Split danas, 1. lipnja organizirao i održao terensko-pokaznu vježbu „EPICENTAR 2021“
Scenarij vježbe je zasnovan na pretpostavkama razornog potresa i potresne opasnosti i rizika za ljude, imovinu, kritičnu infrastrukturu na lokaciji stare jezgre Grada Splita. Mjesto izvođenja vježbe je lokacija građevine Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje i kulturu Zlatna vrata.

Cilj vježbe je provjera osposobljenosti i djelovanja sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Splita, provjera opremljenosti, procedura i planova postupanja, provjera aktiviranja i mobilizacije operativnih snaga, koordinacija kod provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite. Dinamika izvođenja vježbe definirana je kroz kronološki očekivano postupanje vježbovne skupine sukladno detaljno izrađenom scenariju potresne opasnosti. Upravljačka skupina je odradila zadaće u pripremi, organizaciji i provedbi vježbe.

U vježbi su sudjelovali operativne snage sustava Grada Splita: Stožer civilne zaštite Grada Splita, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita, HGSS-Stanica Split, Gradsko društvo Crvenog križa Grada Splita, povjerenici civilne zaštite i pripadnici Postrojbe opće namjene Gradskog kotara Grad, PUSD-OKC, Zavod za hitnu medicinu Splitsko – dalmatinske županije – HMP Split, Područni ured civilne zaštite Split – Županijski centar 112.

Koordinator na lokaciji je procjenjivao nastalu situaciju na terenu te u suradnji s nadležnim Stožerom usklađivao je djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. Koordinacija po pozivima žurne pomoći se odvijala putem komunikacijsko-koordinacijskog Županijskog centra 112.

Nakon završetka vježbe na lokaciji vježbe provela se inicijalna analiza vježbe dok će se završna analiza sa svim sudionicima vježbe u organizaciji tima za analizu provest u roku od 30 dana po završetku vježbe.

193737935_4335479229817688_6137319230167975211_n 193688772_4335480003150944_1761609305483809328_n 193479305_4335480173150927_6721693782715562542_n 193857251_4335480243150920_5656099969121471560_n 193546715_4335480393150905_608021926756475642_n 193408333_4335480483150896_69558196939707479_n 193624031_4335481069817504_2825256950763307207_n

Bookmark the permalink.

Comments are closed