Godina dana od početka Ukrajinske krize: pružena pomoć tisuću ljudi u Splitu i okolici

24. veljače navršava se godina dana od početka ratne agresije na Ukrajinu i izbjegličke krize u kojoj je dio raseljenog stanovništva utočište potražilo na području Republike Hrvatske, a jedan dio njih u protekloj godini boravio je ili još uvijek boravi u gradu Splitu te u općinama Podstrana i Šolta na čijem području djeluje Gradsko društvo Crvenog križa Split. Od početka ratne agresije izbjeglo stanovništvo dolazilo je na naše područje u potrazi za mirom i sigurnošću, a u Gradskom društvu Crvenog križa Split humanitarnu i drugu pomoć potražilo je i dobilo oko tisuću osoba. Broj osoba koje su došle u Crveni križ Split u potrazi za informacijama je daleko veći, ali one nisu tražile dodatnu pomoć i podršku. Među najvažnijim ciljevima Crvenog križa je ublažiti ljudsku patnju, pružiti podršku potrebitima te pomoći pri integraciji raseljenih osoba u društvo, što su i bile glavne aktivnosti tijekom protekle godine.

Sliku su nacrtala djeca iz jedne splitske osnovne škole i poslala zajedno s igračkama djeci iz Ukrajine smještenoj u Splitu

Organizirano prikupljanje humanitarne pomoći i donatorski telefon 060 9011
Na samom početku Ukrajinske krize Hrvatski Crveni križ u ožujku 2022. pokrenuo je humanitarnu akciju kojom su prikupljana materijalna sredstva putem donatorskog telefona 060 9011, a prikupljana je i druga pomoć na terenu. Samo putem donatorskog telefona prikupljena su sredstva u iznosu od 575.826,57 eura novčane pomoći, a utrošena su za nabavu namirnica i potrepština koji nisu obuhvaćeni standardnim paketima humanitarne pomoći te su podijeljena od strane društava Crvenog križa diljem Hrvatske.
Na području Splita sakupljanje humanitarne pomoći započelo je 9. ožujka 2022. u Spaladium areni. Otada do danas pomoć se prikuplja i pruža na različite načine, samostalno ili organizirano. Tijekom protekle godine Crveni križ Split je preuzeo prikupljene donacije organizacija i građana u hrani, higijeni, odjeći, obući i drugim potrepštinama te ih raspodijelio raseljenom stanovništvu iz Ukrajine. Također, organizirana je i mogućnost prikupljana hrane za životinje u suradnji s lancem specijaliziranih prodavaonica gdje su građani u namjenskim košarama donirali hranu za životinje u pratnji raseljenih osoba.
Djelovanje Operativno informativnog centra Splitsko-dalmatinske županije u Crvenom križu Split za pomoć osobama s privremenom zaštitom RH
Crveni križ Split pomagao je i pri reguliranju statusa raseljenog stanovništva u Hrvatskoj budući da je raseljenim osobama omogućena privremena zaštita Republike Hrvatske temeljem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti zbog ugroze ljudskih prava. Naime, odlukom Stožera Splitsko-dalmatinske županije 17. ožujka 2022. osnovan je Operativno informativni centar Splitsko-dalmatinske županije (OIC SDŽ), a sjedište je bilo u Gradskom društvu Crvenog križa Split. Zadaća je Centra bila objedinjavati podatke o pravima i pomoći koji su proizlazili iz statusa privremene zaštite. Centar je djelovao do konca prošle godine tj. dokad je za njim postojala potreba. U njegovu sastavu zajednički su djelovali Stožer civilne zaštite SDŽ, Društvo Crvenog križa SDŽ, Gradsko društvo Crvenog križa Split, Ravnateljstvo civilne zaštite i Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Dom zdravlja SDŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Klinički bolnički centar Split, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Split, Centar za socijalnu skrb Split, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport SDŽ, Hrvatska gorska služba spašavanja Split i Stožer civilne zaštite Grada Splita.

Evidentiranje raseljenog stanovništva
Crveni križ u Ukrajinskoj krizi pruža humanitarnu pomoć i psihosocijalnu podršku, a putem Službe traženja evidentira raseljeno stanovništvo radi osiguravanja mogućnosti obnove obiteljskih veza, ukoliko do istoga dođe uslijed rata, raseljavanja i drugih okolnosti. Evidencija osoba u Službi traženja Crvenog križa je temelj za pružanje materijalne pomoći u vidu paketa hrane i higijene te psihosocijalne podrške i druge pomoći.
Od početka sukoba u Ukrajini, u Crvenom križu Split evidentirane su 773 osobe, od čega je 491 odrasla osoba i 282 maloljetne osobe u privatnom smještaju, među kojima su dvije veće grupe evidentirane u Brodosplitu i na Šolti. U kolektivnom smještaju na području Splita evidentirano je 260 osoba među kojima su punoljetni i maloljetni članovi sportskih klubova s pratnjom. Ukupno su evidentirane 1033 osobe na području djelovanja Crvenog križa Split. U ovom trenutku, na našem području boravi 626 osoba u privatnom smještaju te 132 osobe u kolektivnom smještaju. Područje je napustilo 147 osoba iz privatnog smještaja te 128 osoba iz kolektivnog smještaja.
Dinamika dolazaka osoba iz Ukrajine se mijenjala. Na samom početku krize u ožujku 2022. godine evidentirano je preko 200 osoba, dok se od rujna 2022. godine evidentira oko 50 osoba mjesečno. U drugom polugodištu 2022. godine primijećeno je da je većina evidentiranih osoba migrirala unutar Hrvatske, a pred kraj 2022. i početkom ove godine evidentirane osobe su u većini slučajeva došle iz Ukrajine.
U siječnju 2023. je otvoren jedan Zahtjev za traženje ukrajinskog državljanina koji se prema posljednjim podatcima nalazi u Poljskoj.

Podjela humanitarne pomoći za raseljeno stanovništvo iz Ukrajine
U razdoblju od ožujka do srpnja 2022. mobilni timovi Crvenog križa Split dostavili su preko 1000 humanitarnih paketa korisnicima na kućne adrese, a od srpnja po humanitarnu pomoć korisnici dolaze samostalno u Crveni križ gdje osim hrane i higijene mogu dobiti odjeću, obuću, posteljinu, grijalice, medicinske potrepštine, dječju hranu, dječju opremu i odjeću, igračke, didaktička pomagala, školski pribor i dr. Kroz 11 mjeseci podijeljeno je oko 15 tona humanitarne pomoći. Osobama starije životne dobi te osobama s invaliditetom humanitarnu pomoć još uvijek dostavlja mobilni tim Crvenog križa Split.
Psihosocijalna podrška za raseljeno stanovništvo iz Ukrajine
Crveni križ Split raseljenim osobama iz Ukrajine pruža psihosocijalnu podršku u svojim prostorijama ili na terenu kroz individualne i grupne razgovore, te kroz različite aktivnosti organizirane sukladno potrebama korisnika. U protekloj godini organizirani su tečajevi jezika, zajednički izleti, odlasci na kazališne predstave, tečajevi plivanja, kreativne radionice, radionice udruge Crveni nosovi klaundoktori za djecu iz Ukrajine, programi uključivanja u sportske aktivnosti, prikladni blagdanski paketi itd. Neki od navedenih programa realizirani su zahvaljujući donacijama građana, pojedinaca ili organizacija koji su željeli ostati anonimni, a jedan dio programa održan je uz podršku Francuskog Crvenog križa.
Realizirane su i specifične potrebe koje se odnose na pomoć pri pristupu zdravstvenim uslugama, uključivanju u obrazovni sustav, učenju hrvatskog jezika, uključivanju u sportske aktivnosti i dr., koje Crveni križ Split osigurava u suradnji s drugim ustanovama i organizacijama ili samostalno.
Posebno do izražaja dolazi potreba psihosocijalne podrške za maloljetnu djecu koja su na našem području uz jednog ili rjeđe oba roditelje, djedove i bake ili skrbnike. Za njih je u Gradskom društvu Crvenog križa Split organiziran dječji kutak, a prikupljene su i donacije igračaka koje im se uručuju. Bilo je više dječjih donacija u protekloj godini. Među njima su i ona djevojčice iz Dubrovnika koja je splitskom Crvenom križu uputila igračke i pisma potpore na samom početku Ukrajinske krize koje su uručene djeci smještenoj u Brodosplitu. Također, splitska vrtićka i školska djeca slala su crteže, poruke i igračke djeci iz Ukrajine, a malodobni sportaši iz Ukrajine smješteni u kolektivnom smještaju primali su namjenske pakete s porukama dobrodošlice.

Splitski Ukrajinci u podršci sunarodnjacima
Važnu ulogu u organizaciji pomoći raseljenom stanovništvu iz Ukrajine imali su i Ukrajinci koji žive u Splitu a koji su svoj doprinos dali posebno na početku krize stavljajući se na raspolaganje kao prevoditelji. Osim toga, dali su i važan doprinos kako u prevođenju, tako i kod integracije raseljenog stanovništva u društvo. Jedan dio njih obraćao se Crvenom križu Split samostalno, a ostali putem Udruge za ukrajinsku kulturu u Dalmaciji CVIT čija je glavna uloga bila podizanje svijesti u društvu za ovu osjetljivu i važnu temu, a potom i u umrežavanju pristiglog raseljenog stanovništva.

Nastavak humanitarnog djelovanja Crvenog križa Split sa suradnicima i donatorima
Najčešći problemi s kojima se susreću ili su se susrele izbjeglice iz Ukrajine su nemogućnost pronalaska povoljnog smještaja, nemogućnost upisa djece u vrtić, otežane okolnosti pronalaska posla, ograničena dostupnost besplatnog tečaja hrvatskog jezika što usporava integraciju itd. Jedan dio djece pohađa nastavu na daljinu, dok drugi nastavu pohađaju u hrvatskim školama.
Nakon godinu dana mnogi su uspostavili svakodnevicu u svojim životima u novoj sredini, koju nije lako prihvatiti uz neizvjesnu situaciju u vlastitoj domovini te odvojenost od članova obitelji koji su ostali u Ukrajini, stoga Crveni križ Split nastavlja sa svojim aktivnostima ublažavanja ljudskih patnji raseljenog stanovništva iz Ukrajine zbog ratnih zbivanja.

Društvena solidarnost u nevoljama i krizama
Proteklih godinu dana Gradsko društvo Crvenog križa Split moglo je humanitarno djelovati u Ukrajinskoj krizi zahvaljujući dobroj i uspješnoj suradnji s različitim institucijama, organizacijama, udrugama, inicijativama, građanima i pojedincima koji su se uključivali u sustav pomoći i podrške raseljenom stanovništvu iz Ukrajine te svojim djelatnicima i volonterima. Ovo je još jedna od kriza koja pokazuje kako naša zajednica ima sluha za humanitarne potrebe i kako građani, institucije i organizacije zajednički djeluju u lancu podrške ugroženima, u ovom slučaju u Ukrajinskoj krizi. Ovo je i prigoda za iskrenu zahvalu svima koji su svojom dobrom voljom, gestama, podrškom, donacijama, suradnjom itd. pomogli Crvenom križu Split u isporuci humanitarne pomoći i podrške žrtvama ratnih zbivanja iz Ukrajinske krize. 

Crveni križ Split na obilježavanju 112

Povodom Dana 112, u organizaciji Županijskog centra 112, Split održano je obilježavanje na kojem su uz domaćine sudjelovale i područne službe koje djeluju u izvanrednim i hitnim situacijama: Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Split, Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Split, Javna vatrogasna postrojba grada Splita, Hitna pomoć Splitsko-dalmatinske županije te Gradsko društvo Crvenog križa Split.

Inače, Područni ured civilne zaštite Split djeluje kroz nekoliko službi, a jedna od najprepoznatljivijih je služba ​Županijskog centra 112 Split. U cilju podizanja svijesti u javnosti o važnosti pravodobnog reagiranja i kontaktiranja Županijskog centra 112 Split provodi se niz različitih aktivnosti među kojima i obilježavanje Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112, koji se obilježava 11.2.

Područni ured civilne zaštite Split i Županijski centar 112, ovogodišnje obilježavanje održali su 13. veljače ispred Centra u Ulici Moliških Hrvata 1, kako bi obilježili značaj broja 112 koji je u Hrvatskoj uveden 11. veljače 2005. Od tada do danas zaprimljeno je oko 35 milijuna poziva. Broj 112 dostupan je 24 sata dnevno, 365 dana u godini, a pozivi su besplatni te se pozivom na jedinstveni broj može dobiti bilo koja od hitnih službi. Besplatnim pozivom na broj 112 u bilo kojoj državi članici Europske unije može se zatražiti pomoć hitnih službi poput policije, vatrogasaca, hitne medicinske službe itd.

Ovogodišnje obilježavanje imalo je za cilj ukazati na važnost zajedničkog djelovanja hitnih službi, koje su se ovom prigodom predstavile kroz svoje najvažnije aktivnosti i zajedničko djelovanje u hitnim situacijama. Domaćin ispred Županijskog centra 112 bio je pročelnik Srđan Kuščević sa suradnicima, a ispred Gradskog društva Crvenog križa Split sudjelovali su Andrej Kovač i Tanja Marinković koji su tom prigodom predstavili djelovanje službi Crvenog križa, među kojima posebno one službe i aktivnosti koje dolaze do izražaja u kriznim i hitnim situacijama: Službu traženja, Psihosocijalnu podršku, Spasilačku službu, humanitarnu djelatnost itd.

Obilježavanje su uveličali gosti predstavnici nogometnog kluba Hajduk koji su se programu odazvali s najmlađim članovima te su se zajednički upoznali s radom službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite.