Provedena prva kampanja za podizanje svijesti građana za doniranje i sprečavanje bacanja hrane u sklopu projekta “Humanitarni paket za Dalmaciju i Primorje II”

U sklopu projekta „Humanitarni paket za Dalmaciju i Primorje II“ u vrijednosti od 5,078 milijuna kuna koji je odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), proveli smo prvu kampanju podizanja svijesti građana za doniranje i sprečavanje bacanja hrane u periodu od 08.10. do 15.10.2018.

Prva akcija
Kampanja je provedena na lokacijama splitskog, zadarskog i istarskog Kauflanda. Na razini kampanje svih partnera prikupljeno je malo manje od jedne tone hrane od kojih su kreirani paketa podijeljeni krajnjim korisnicima.

Prva akcija1

Bookmark the permalink.

Comments are closed