Provedena prva kampanja za podizanje svijesti građana za doniranje i sprečavanje bacanja hrane u sklopu projekta “Humanitarni paket za Dalmaciju i Primorje II”

U sklopu projekta „Humanitarni paket za Dalmaciju i Primorje II“ u vrijednosti od 5,078 milijuna kuna koji je odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), proveli smo prvu kampanju podizanja svijesti građana za doniranje i sprečavanje bacanja hrane u periodu od 08.10. do 15.10.2018.

Prva akcija
Kampanja je provedena na lokacijama splitskog, zadarskog i istarskog Kauflanda. Na razini kampanje svih partnera prikupljeno je malo manje od jedne tone hrane od kojih su kreirani paketa podijeljeni krajnjim korisnicima.

Kaufland 3

Prva akcija1

Bookmark the permalink.

Comments are closed