Postani član Interventnog tima Crvenog križa Split

Gradsko društvo Crvenog križa Split nastavlja s edukacijom u sklopu pripreme za krizne situacije. Ako ste punoljetni i želite postati član Interventnog tima Crvenog križa Split, kroz edukaciju podignuti razinu spremnosti i ublažiti posljedice krizne situacije na zdravlje, život i socijalnu sigurnost zajednice – pridružite nam se. Obuka za Osnovnu jedinicu Interventnog tima namijenjena je svim punoljetnim građanima koji žele steći znanja i vještine za djelovanje u kriznim situacijama i postati član Interventnog tima.

U posljednjih nekoliko godina svjedoci smo kriznih situacija i katastrofa na lokalnoj i globalnoj razini. Njihov spomen izaziva nelagodan osjećaj u čovjeku i djeluju u tolikoj mjeri snažno da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događanja i uspješno se nositi s nanesenim gubitcima i štetama.

Njihova učestalost i ozbiljnost se može smanjiti ili ublažiti njihove posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Ovim putem Gradsko društvo Crvenog križa Split svim punoljetnim građanima iz Splita i okolice upućuje poziv za obuku koja će se održati kroz listopad i studeni, a koja će ih osposobiti za djelovanje u kriznim situacijama kao dio Interventnog tima Crvenog križa Split.

Sastavni dio obuke za Osnovnu jedinicu Interventnog tima čine:

 • Osnovni stupanj edukacije volontera
 • Osnovni tečaj Prve pomoći
 • Osnovna edukacija Službe traženja
 • Osnovna edukacija iz Psihosocijalne podrške
 • Osnove djelovanja u kriznim situacijama Hrvatskog Crvenog križa i Sustav cilivne zaštite
 • Ustroj i organizacija Interventnih timova
 • Administracija u kriznim situacijama
 • Radio komunikacija
 • Procjena situacije u krizama
 • Sigurnost i samozaštita prilikom rada u terenskim uvjetima
 • Smještaj i zbrinjavanje izmještenog stanovništva
 • Osnove higijenskog ponašanja u kriznoj situaciji
 • Prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći
 • Koordinacija aktivnosti u kriznim situacijama.

Proces obuke sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela. Odvijat će se u unaprijed dogovorenim terminima kroz listopad i studeni na području grada Splita u ukupnom trajanju od oko 30 sati.

Prijave zainteresiranih kandidata zaprimaju se na e-mail tanja.marinkovic@hck.hr do 5. listopada.

Prijava treba sadržavati:

 • Ispunjeni Prijavni obrazac (preuzmi ovdje)
 • Motivacijsko pismo
 • Dokaz o punoljetnosti (dostavlja se na uvid prilikom potvrde sudjelovanja)

Kandidati koji ispunjaju navedene kriterije pisanim putem bit će obaviješteni o detaljnim  terminima obuke.

Bookmark the permalink.

Comments are closed