Crveni križ Split sudionik konferencije o suzbijanu siromaštva

U Splitu je 12. i 13. svibnja održana konferencija o suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, a konferencija pod nazivom “Zajedno znanjem” održana je u organizaciji Udruge MoSt, kao Centra znanja za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Gradsko društvo Crvenog križa Split sudjelovalo je na panel raspravi na temu “Vrijeme u kojem živimo“, a ispred Crvenog križa Split u panelu je sudjelovala Jelena Hrgović Tomaš, voditeljica razvojnih projekata. Na panelu su sudjelovali i zamjenica pučke pravobraniteljice za ljudska prava Tatjana Vlašić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Split Milena Drlje, ravnatelj Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije Denis Maslov, organizacijska koordinatorica Kuće ljudskih prava Tina Đaković, te ispred organizatora Udruge Most predsjednik Drago Dado Lelas, a programom je moderirala voditeljica Centra znanja za društveno uključivanje i smanjenje siromaštva Đordana Barbarić.

Konferencija o siromastvu

Tom prigodom svaka od organizacija podijelila je svoje iskustvo o aktualnoj situaciji obzirom na pitanje siromaštva. Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Split Milena Drlje ukazala je na trend rasta zahtjeva za jednokratnu pomoć građanima, svih dobnih skupina, za koji ne mogu sa sigurnošću utvrditi je li odraz aktualne situacije ili bolje informiranosti korisnika. Odnos snaga u sustavu i korisnika je neuravnotežen, tako da su u stalnoj potrazi za stručnim kadrom koji može pratiti korisnike i ne samo pomoći, nego i prevenirati probleme građana. Jedan od takvih projekata Centra za socijalnu skrb je projekt Svi zajedno koji služi kao servis za informiranje građanima o postojećim pravima i pomoćima dostupnim na području rada Centra. Zamjenica pučke pravobraniteljice za ljudska prava Tatjana Vlašić ukazala je na niz birokratskih prepreka u procesu ostvarenja podrške za one koji su u siromaštvu, ali i širenje palete socijalnih prava kroz godine. Ravnatelj Caritasa Denis Maslov govorio je o važnosto umreženosti djelatnika u socijalnim institucijama i pomagačkim zanimanjima zahvaljujući čijoj osobnoj angažiranosti i ljudskoj raspoloživosti sustav skrbi puno bolje funkcionira. Tina Đaković iz Kuće ljudskih prava govorila je o kontekstu potreba kod korisnika prvenstveno iz Zagreba i okolice, koji obzirom na veličinu sredine donose i multipliciranje potreba koje je potrebno zadovoljiti. Hrgović Tomaš ispred Crvenog križa Split ukazala je na okolnosti u Splitu gdje se utjecaj Ukrajinske krize u zbrinjavanju onih koji su u potrebi uočava u redovnom radu, tako da do izražaja dolaze stalni korisnici Crvenog križa Split s jedne strane, te raseljeno stanovništvo iz ratom pogođenih područja s druge strane, a taj trend vidljiv je samo onima koji rade u procesu zbrinjavanja raseljenog stanovništva. Također, siromaštvo korisnika nije samo materijalno, nego i emocionalno, zbog socijalne isključenosti. Dado Lelas, predsjednik Udruge Most, podijelio je sliku iz svakodnevice zbrinjavanja beskućnika koja može trajati godinama: od identifikacije same osobe i ishođenja dokumenata, preko zbrinjavanja u prihvatilištu i psihosocijalne podrške, do resocijalizacije i rehabilitacije. Život svakog korisnika sustava socijalne skrbi u najširem smislu prati niz administrativnih koraka, ali i stvarna materijalna i psihosocijalna podrška i rehabilitacija koja ovisi o umreženosti sustava.

Svaki treći umirovljenik je danas u siromaštvu, a svaka četvrta osoba u Hrvatskoj je u riziku od siromaštva, istaknula je Đordana Barbarić, voditeljica Centra znanja za društveno uključivanje i smanjenje siromaštva. Osnovni cilj konferencije bio je ukazati na rastući trend siromaštva i socijalne isključenosti iz pozicije znanja i iskustva rada u različitim područjima te doprinijeti povezivanju i umrežavanju na svim razinama, širenju znanja i informacija, boljim i učinkovitijim javnim politikama, socijalnoj pravdi i razvoju usluga za različite ranjive skupine, na način da svatko pomogne tamo gdje djeluje, radi i živi.

Bookmark the permalink.

Comments are closed