Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice GDCK Split

Sukladno članku 30. Statuta Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Split, te Odluke Odbora društva od 18.03.2021., urbroj RAV 68/21, raspisuje se

N A T J E Č A J
Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Split za mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog reizbora.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij
– 3 godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi

Za natječaj je potrebno priložiti :
– molbu
– životopis
– preslik diplome kojom se dokazuje stručna sprema
– potvrda HZMO-a o stažu
– dokaz o hrvatskom državljanstvu
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci )
– motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Split za četverogodišnje razdoblje ( obrazac M-1 ).

Ako se javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja on mora dostaviti izvješće o radu u proteklom periodu (obrazac M-2) te dobiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu (obrazac P-1).

– Propisani obrasci mogu se preuzeti na internet stranici Hrvatskog Crvenog križa: klikni na poveznicu
– Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od dana objave u javnom glasilu.
– Prijave treba dostaviti na adresu : Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Split, Ruđera Boškovića 28, 21000 Split, s naznakom „Natječaj za izbor ravnatelja/ice“.
– Ravnatelja/icu imenuje odbor Gradskog društva Crvenog križa Split uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.
– Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obavješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Ivana Miljak, nova članica odbora mladih HCK

Na zajedničkoj sjednici Skupštine mladih Hrvatskog Crvenog križa verificiran je mandat za 64 predstavnika u Skupštini mladih, a na sjednici su provedeni i izbori za nove članove Odbora mladih Hrvatskog Crvenog križa.

Među 11 novoizbranih članova našla se i naša Ivana Miljak, predstavnica mladih GDCK Split, koja će s ostalim članovima Odbora provoditi Strategiju i odluke Skupštine mladih te predlagati nove smjernice i aktivnosti u radu mladih.

Skupstina mladih 2021

Za predsjednicu mladih Hrvatskog Crvenog križa izabrana je Iva Vrebac iz Gradskog društva Crvenog križa Osijek, a za potpredsjednika mladih izabran je Filip Glavač iz Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.

Podršku mladima dao je Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa koji je na sjednici čestitao članovima 2. saziva Skupštine i Odbora mladih na ostvarenim postignućima u proteklom mandatu te je zahvalio svim mladima koji su tijekom 2020. godine sudjelovali u odgovoru na izvanredne situacije.

Edukacije: Pripreme za izvanredne situacije – potres

U veljači smo počeli obuku Učiteljskih i Nastavničkih vijeća osnovnih i srednjih škola s područja grada Splita na temu Pripreme za izvanredne situacije – potres.

Do sada smo obuku održali za vijeća Elektrotehničke škole, Zdravstvene škole, V. gimnazije “Vladimir Nazor”, OŠ Marjan, OŠ Bol, OŠ Kamen- Šine i OŠ Žnjan-Pazdigrad, a s aktivnostma nastavljamo prema dogovoru sa školama kroz travanj i svibanj.

Svrha predavanja je podizanje svijesti i znanja o važnosti pripreme za izvanredne situacije kako bi smanjili negativne posljedice neočekivanih događaja. Sudionike upoznajemo s važnošću pripreme za izvanredne situacije i ulogom Crvenog križa prije, tijekom i nakon izvanrednih situacija.

Pri tome dobiju osnovne informacije o potresu, te se upoznaju s najčešćim zabludama o potresu. Prakticiraju kako postupiti na otvorenom prostoru, gdje potražiti sigurna mjesta u zatvorenom prostoru, što bi trebao sadržavati komplet Set2Go za izvanredne situacije, identificiraju osjećaje i reakcije koje su očekivane kako bi se što bolje pripremili za učinkovito postupanje tijekom potresa u svom profesionalnom i privatnom okruženju.

1

Programi osposobljavanja

U sklopu Službe spašavanja života na vodi HCK provodi programe osposobljavanja za spasilace.
Programi osposobljavanja obuhvaćaju sljedeće tečajeve:

 • tečaj za osposobljavanje spasilaca na otvorenim vodama
 • tečaj obnove uvjerenja o osposobljenosti spasilaca
 • tečaj za osposobljavanje voditelja spasilačke postaje

Tečaj osposobljavanja spasilaca na otvorenim vodama

Tečaju za osposobljavanje mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • minimalno 18 godina
 • minimalno srednja stručna sprema ili upisan završni razred srednje škole
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti od liječnika opće prakse
 • isplivati 400 metara za manje od 8 minuta – testiranje
 • roniti 25 metara u daljinu – testiranje

Postupak prijave na tečaj

Nakon što uspješno ispliva zadane norme na testiranju, kandidat je dužan, tjedan dana prije početka tečaja, dostaviti sljedeće dokumente:

 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti od liječnika opće prakse
 • potvrdu o uplati od 400,00kn (Hrvatski Crveni križ, Crvenog križa 14-16, 10 000 Zagreb, IBAN HR7323600001101396032, poziv na broj 25)

Trajanje tečaja:

 • 7 dana
 • svaki dan od 08:00 do 18:00 sati (s pauzama)
 • teoretska nastava u predavaonici i praktična nastava na otvorenim vodama ili bazenu

Raspored tečaja za osposobljavanje spasilaca
Pristupnica za tečaj za osposobljavanje spasilaca


Tečaj obnove uvjerenja o osposobljenosti spasilaca

Uvjerenje o osposobljenosti za profesionalni rad u spasilačkoj postaji na  otvorenim vodama izdaje Hrvatski Crveni križ s rokom valjanosti od dvije godine.

Za produljenje valjanosti Uvjerenja o osposobljenosti spasilac mora pristupiti:

 • pripremnoj radionici (sastavnica – prva pomoć)
 • ispitima (sastavnice spašavanje i prva pomoć) Ispit za obnovu

Stjecanje uvjerenja o osposobljenosti traje dva dana. Prvi dan obavezni ste prisustvovati pripremnoj radionici obnove znanja i vještina iz prve pomoći koja je preduvjet pristupa ispitima. Drugi dan polažu se ispiti.

Cijena obnove Uvjerenja o osposobljenosti je 150,00 kn.

Pristupnicu za obnovu uvjerenja o osposobljenosti spasilaca ispuniti:

 1. do 1.04.2021. za proljetni ciklus
 2. do 31.10.2021. za jesenski rok

Pristupnica za obnovu uvjerenja o osposobljenosti spasilaca

 

Tečaj za osposobljavanje voditelja spasilačke postaje

Tečaju za osposobljavanje za voditelja spasilačke postaje mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju Uvjerenje o osposobljenosti za spasioca na otvorenim vodama Hrvatskog Crvenog križa
 • imaju 2 godine iskustva rada u spasilačkoj postaji

Tečaj traje četiri dana, a završni ispiti provode se na pokaznoj vježbi/simulaciji na tečajevima za osposobljavanju spasilaca na otvorenim vodama.

Cijena tečaja je 250,00 kn.

Pristupnica za osposobljavanje za voditelja spasilačke postaje

Informacije za evakuirane i one koji tragaju za osobama s kojima su izgubili kontakt

Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa moli sve koji su napustili svoje potresom pogođene domove da se jave društvima Crvenog križa najbližima mjestu njihova trenutnog smještaja zbog obnavljanja obiteljskih veza i pružanja humanitarne pomoći

Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa prikuplja podatke o osobama koje su evakuirane iz mjesta boravišta i smještene su u izmještajnim centrima kako bi članovima njihovih obitelji bile dostupne potrebne informacije i kako bismo imali podatke o razdvojenim članovima obitelji.

Prikupljaju se i podaci o osobama koje su s potresom pogođenog područja otišle u druge dijelove Republike Hrvatske kod rodbine ili u druge smještajne kapacitete.
Do sada je evidentirano ukupno 838 osoba.

Djelatnici i volonteri Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa pomažu osobama koje su smještene u evakuacijskim centrima na području Petrinje obnoviti kontakt s njihovim obiteljima putem telefona, ali i pružiti drugu pomoć oko obnavljanja obiteljskih veza.

Molimo osobe koje su izmještene u drugim centrima, a dosad se nisu javile u Društva Crvenog križa u mjestu svoga stanovanja da to učine.

Odgovaramo i na pojedinačne upite građana na traženje osoba za koje nemaju vijesti.

Građani koji su izgubili kontakt s članovima obitelji mogu se obratiti mailom na tracing@hck.hr ili pozivom na broj 0800 11 88.

potres_sisak_2